Barn från Skärholmen och Gamla stan möts i juldans när utmaningen ”Barn, dans och framtidstro” lanse

Ett unikt möte i dans på Nordiska museet 4 december mellan elever från Skärholmen och Gamla stan som manifesterar dansens självklara plats i skolan och visar att dansen är ett internationellt språk.

Barnen dansar in julen och får också möta konsertpianisten Roland Pöntinen som medverkar i programmet. ”Dans öppnar upp och utvecklar våra sinnen – därför är den viktig för skolan", svarar Roland Pöntinen på frågan varför han engagerar sig i dans i skolan.

Juldansen är ett möte i dans och musik mellan bredd och elit. Genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sådant som bara går att säga med dans. Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande.

I samband med juldansen lanseras ”Barn, dans och framtidstro”, en utmaning Institutet Dans i skolan riktar till alla kommuner och skolor för att utveckla arbetet med dans och integration i skolan.

Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Plats/Tid: Barnen dansar in julen på Nordiska museet fredagen den 4/12 kl. 13.00. Därefter bjuds till pressmöte kl. 14.00.
 
Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.