Referensmaterial

Kartläggning av dansundervisning under ledning av danslärare i svenska skolor


Institutet Dans i skolan har genomfört en kartläggning med kultur- och musikskolor i Sveriges samtliga 290 kommuner som visar att 86 kommuner har obligatorisk dansundervisning i grundskolan under ledning av danslärare. 

Uppföljning av danslärare

Hela 75 % av de som utbildar sig till danslärare arbetar inom yrket redan inom ett år efter sin examen. Det visar en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet (LTU) 2008–2019 samt Dans och Cirkushögskolan (DoCH) från 2016–2019 som Institutet Dans i skolan har gjort. 90 % av de som gått danslärarutbildningar arbetar som lärare antingen med dans och/eller med sitt andra ämne.

Dansmatte för högstadiet

Dansmatte får eleverna använda sig av dansen för att gestalta och konkretisera matematiska begrepp. Dansmatte ger en fördjupad förståelse för matematik och erbjuder en alternativ inlärningsmetod. Dansmatte för högstadiet är ett komplement till matematikundervisningen och strävar mot att eleverna ska nå kunskapsmålen i matematik.

Metoden för Dansmatte för högstadiet har utvecklats på Johan Skytteskolan i Älvsjö. Där är var tredje matematiklektion en dansad matematiklektion. Dansläraren arbetar nära matematikläraren så att deras undervisning kompletterar varandra.