Björn Sprängare ny ordförande för Institutet Dans i skolan

Företagsledaren Björn Sprängare har utsetts till ny ordförande för Institutet Dans i skolan och påbörjar sitt uppdrag 1 januari 2018.
 
”I dansen får barnen röra sig, utveckla sin fantasi och kreativitet och samspela med andra. I dagens samhälle betyder det mycket för barnens utveckling och jag vill gärna bidra till att fler barn upptäcker dansens möjligheter och glädje”, säger Institutets nye ordförande Björn Sprängare om utnämningen.
 
Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner, skolor och högskolor, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Målen för Institutet Dans i skolan är:

att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Björn Sprängare har disputerat vid Skogshögskolan och han har haft ledande positioner inom Mo och Domsjö AB (MoDo), Trygg Hansa och Kungliga hovstaterna. Fram till 2011 var han styrelseordförande för det statliga gruvföretaget LKAB. Björn Sprängare är hedersmedlem av Kungliga Filharmonikerna och har varit ordförande i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse. Han är även ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 
”Vi är stolta och glada att välkomna Björn Sprängare som ordförande i styrelsen som med gedigen erfarenhet av ledarskap inom både näringsliv och kulturområde kommer att berika styrelsens verksamhet i att främja mer dans i skolan. Vi arbetar för att dessa frågor lyfts högre på dagordningen i samhälls- och skolutvecklingen”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.
 
Björn Sprängare ersätter den avgående styrelseledamoten och ordföranden Christer Wiklund, fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

I styrelsen sitter också Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan; Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm och numera seniorkonsult/rådgivare i skolfrågor; Monica Johansson som har disputerat i matematik och lärande och är prefekt för institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet; Anna Lindqvist som har disputerat i pedagogiskt arbete inom området dans och genus och är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet och Ylva Sundkvist, kommunchef i Piteå och tidigare divisionschef vid Norrbottens läns landsting.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Mer information om styrelsen.