Dans i skolan-biennal 28-29 september 2016 i Stockholm

Barn, dans och framtidstro!

Ett möte där kulturens betydelse för integrationen i skolan lyfts fram.

Den femte nationella Dans i skolan-biennalen arrangeras på Moderna Museet i Stockholm och i en grundskola i Skärholmen. Barn, ungdomar, lärare, kulturskapare, rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv får inspiration och erfarenhetsutbyte.

Allt fler upptäcker att dansen är ett viktigt och internationellt språk i skolan som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Delaktighet, integration och identitet utforskas med hjälp av dansen när nyanlända möter elever från sameskolorna och barn och ungdomar från majoritetssamhället. 

Under biennaldagarna kommer nationella och internationella exempel att presenteras och Moderna Museet kommer också att visa konstens betydelse i integrations-arbetet. Biennalen blir ett tvärkulturellt möte mellan danskonstnärer, bildkonstnärer och andra kulturskapare, bl.a. så kommer barnen att få dansa till två av Sveriges främsta musiker, konsertpianisten Roland Pöntinen och klarinettisten Martin Fröst i den inspirerande miljön på Moderna museet.

Dans i skolan-biennalen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Moderna Museet och Västerholms friskola i Skärholmen.

Läs mer och anmäl intresse att delta!