DANS OCH TILLVÄXT -Manifestation för dansutveckling i Norrbotten!

Piteå den 22 november 2013

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) med Danslärarutbildningen i Piteå arrangerar en manifestation för politiker, tjänstemän, rektorer. lärare, dansutövare och övriga intresserade.

Syftet är:

att synliggöra det som händer i Norrbotten inom dansområdet att presentera intresse och ansvarstagande för dansutvecklingen i samhällsutvecklingen att lyfta fram kommunerna i Norrbotten när politiker m.fl. presenterar hur dansen utvecklas och vilka förväntningar som finns. att visa dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande, och på vilket vis de unga kan ta plats i samhället med hjälp av danskonsten att diskutera samverkan inom dansområdet i Norrbotten med utgångspunkt i nätverksbyggande mellan kommunala, regionala, nationella och internationella aktörer.


Dansmanifestationen äger rum den 22 november kl. 13-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Utöver mötet som arrangeras för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, företagare och övriga intresserade, erbjuds också dansworkshops för dansverksamma parallellt i klassisk balett, jazzdans och i flamenco.

Pressmöte kl. 12.50 i stora danssalen med

Erik Höglund                                     Sam Nilsson
Prefekt LTU                                        ordförande Institutet Dans i skolan

Cecilia Björklund Dahlgren              Peter Roslind
Verksamhetschef Institutet              Kommunalråd Piteå kommun
Dans i skolan

Kontakt: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se, tel. 070 586 1515

Manifestationen ger inspiration, kunskap, erfarenhetsutbyte, utvecklade nätverk och möjlighet att diskutera hur vi gemensamt ska stärka dansen i hela länet, t.ex. ta kontakt med Institutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen i Piteå för att få hjälp att vidareutveckla dansen i kommunerna.