Dansfeber i grundskolan

260 kommuner och friskolor har sökt och beviljats medel från Skapande skola för att arbeta med dans i skolan.


Dagens Nyheter rapporterar idag (20/10) från den genomgång som Institutet Dans i skolan har gjort av beviljade bidrag för dans inom Skapande skola.


Intresset växer för dans i skolan

Institutet Dans i skolan har gått igenom de beviljade bidragen för dans inom Skapande skola. Hela 260 kommuner och friskolor har beviljats medel för att arbeta med dans i skolan under kommande läsår.
Dagens Nyheter rapporterade den 20 oktober om det stora intresset för dans i skolan. En kommun som satsar mycket på dans i skolan är Kiruna kommun där samtliga 2000 skolbarn i kommunen ska få dans på schemat.


För skolchefen Peter Nordmark finns det främst två anledningar till att man har infört dans i skolan. Dels för att forskning har visat på att barnen lär sig bättre när teoretiska ämnen kopplas ihop med estetiska ämnen och dels för att i en kommun med stort fokus på tunga industrier är dans på schemat bra ur genusperspektiv.


Läs hela Dagens Nyheter-artikeln.