En dansande professor! Cecilia Björklund Dahlgren installerad som professor i danspedagogik

Institutet Dans i skolans verksamhetschef och tidigare universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren har installeras som professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet vid lärosätets årliga promotions- och installationshögtid lördagen 10 november i Aula Aurora med efterföljande bankett i STUK.

– Det känns fantastiskt att bli professor i danspedagogik! Det är ett genombrott för Dans i skolan i Sverige och det är Norrbotten och Västerbotten som visar vägen. Genom en professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet får området stort erkännande och stark legitimitet, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Allt börjar med kroppen!
Runt 400 personer fanns på plats vid årets ceremoni i Aula Aurora, med promovering av nya doktorer och hedersdoktorer, installation av nya professorer prisutdelningar.
Rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn lyfte i sitt tal viktiga forskningsresultat och framsteg under det gångna året, rörande allt från metoder för att minska koldioxidutsläpp till ett framgångsrikt projekt för att få barn att röra på sig mer. Hon framhöll också vikten av att ett universitet tänker nytt och fritt – inte minst för att locka framtida generationer studenter.

Den 10:e december håller Cecilia Björklund Dahlgren en öppen föreläsning på LTU ” Allt börjar med kroppen!” om dansens självklara plats i förskola och skola, och hur den kan bidra till barns utveckling. Anmäl dig här.

Om Cecilia Björklund Dahlgren
Cecilia Björklund Dahlgren är Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund. År 1978 startade hon obligatorisk dansundervisning i skolorna i Skellefteå. Hon är också initiativtagare till Sveriges första danslärarutbildning som startade 2003 vid LTU, tidigare universitetslektor vid LTU och grundare tillsammans med Piteå kommun av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Mer information
Akademiska högtiden vid LTU 2018
Film från högtiden.
Intervju med professor Cecilia Björklund Dahlgren
Utnämning av Cecilia Björklund Dahlgren som professor
Reportage i NSD