Franska Spetskompetensdagar DANS och LÄRANDE Piteå 29- 30/11

Institutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen i Piteå, Luleå tekniska universitet bjuder in till spetskompetensdagar för danslärare och danspedagoger. Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning.


Workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour (bilden), grundaren av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska gymnasieskolorna får deltagarna ta del av i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.


Datum: 29/11 kl. 10–18, 30/11 kl.8.30-15

 

Utbildare

 

Marcelle Bonjour, Frankrike, är konsulent för dans i offentliga skolor, universitet och för amatörer, vid stiftelser, föreningar och institutioner i Frankrike och Europa. Hon var medansvarig för den nationella utbildningen av "Dans i skolan" från 1985 till 2003. År 1999 var hon ansvarig för den nationella kommissionen för "Dansexamen på gymnasienivå". Hon ger föreläsningar för institutioner och stiftelser i flera länder där hon presenterar sina metoder för utbildning i konst. Marcelle Bonjour är grundare av "Danse au Cœur", det nationella centrumet för kultur och koreografi för barn och ungdomar. Hon är också författare till ett flertal artiklar och skapare av en DVD "Av skriften, det andra: kroppen skapar bandet mellan konstarterna. " Sedan 1998 har arbetet med dans i skolan i Sverige haft ett nära samarbete med Marcelle Bonjour.

 

Jean-Christophe PARÉ engagerades 1976 vid den Nationella Operan i Paris. Under 15 år tolkade han baletter ur den klassiska- och barockrepertoaren och medverkade i många samtida verk, särskilt inom ramen för Operabalettens koroegrafiska forskningsgrupp. JC Paré är en mångsidig konstnär: dansare, koreograf, lärare och examinerar inom statens utbildning för danslärare. Han arbetar nära Marcelle Bonjour och Danse au Cœur inom de nationella utbildningarna. Han verkar även som inspektör och rådgivare till Kulturdepartementet. År 2007 blev han direktör för Ecole Nationale Supérieure de Danse i Marseille. För sjätte gången i ordningen arbetar han för närvarande med en koreografi i samarbete med François Verret.

 


Unikt tillfälle för inspiration och erfarenhetsutbyte.


Anmäl dig via formulär här.

 

Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Ladda ner flyer.