Genombrott för danslärare

Sveriges första danslärarutbildning, som funnits sedan 2003 vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, har efter Högskoleverkets granskning fått fortsatt förtroende och examensrätt i dans.


Nu har också Dans och Cirkushögskolan i samverkan med Stockholms universitet fått
examensrätt i dans, så när den nya lärarutbildningen startar hösten 2011 finns två lärosäten i Sverige som kan utbilda danslärare.

 

– För området dans och lärande är detta ett viktigt erkännande och det ger dansen som kunskapsområde i skolan den legitimitet som är nödvändig för att stärka dansen i skolans vardag och i den akademiska världen.

 

En ny lärarkategori, dansläraren, tar plats i de svenska skolorna. Många med en bred kompetens t. ex. dans och matematik, dans och historia, dans och språk eller med en fördjupad kunskap och specialisering inom dansområdet.

 

Alla lärarutbildningar måste ha gedigen forskning och därför är det nödvändigt att metodutveckling och forskning inom området dans och lärande utvecklas. Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet har till uppdrag att utveckla forskningsstrategierna i samverkan med landets högskolor säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.