Glad sommar!

Tack alla för gott samarbete läsåret 2023-2024!

Nu önskar Institutet Dans i skolan alla en glad sommar!


Foto: Tom Hedman