Hundratals skolbarn dansade för dans i skolan

Hundratals skolbarn i Kiruna och Hallstahammar manifesterade tillsammans dansens betydelse i skolan genom att dansa på torget i Hallstahammar, och i Kirunas stadshus.

Dans och integration
Skolbarnen i Hallstahammar dansade på Hammartorget för att manifestera dans och integration inom ramen för Skapande-skola-projektet "Dans – demokrati – identitet" som syftar till att eleverna ska få tillgång till dansen som uttrycksform för att i konstnärliga processer använda dansen som metod för annat lärande. Totalt deltog 500 elever från årskurs 1–4 och årskurs 7 på kommunens alla skolor som deltagit i projektet i dansmanifestationen.

VLT skriver om dansmanifestationen.

Dans i Kirunas stadshus
Samma dag, den 31 maj, deltog 330 skolbarn i en dansmanifestation i Kirunas stadshus för att visa dansens självklara plats på skolschemat. Elever och förskolebarn från Kiruna, Vittangi, Svappavaara, Abisko och samtliga elever från sameskolorna i Karesuando, Kiruna och Gällivare intog Stadshuset i Kiruna med sin dans. 

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna var ett möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället. I manifestationen deltog också med dr och kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz från Karolinska Institutet för att lyfta fram dansens stora betydelse för barns och ungas utveckling och lärande.

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna arrangerades av det nationella Institutet Dans i skolan i samarbete med Kiruna kommun och Sameskolstyrelsen med stöd av Sparbanken Nord och Statens kulturråd.

Här rapporterar Sameradion & SVT Sápmi om dansmanifestationen.