Institutet Dans i skolan medverkar i Skolriksdagen 2023

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling.

Institutet Dans i skolan medverkar i Skolriksdagen för att berätta om utvecklingsarbetet dans i skolan och dans i förskolan och möta representanter från skolvärlden.

Mötesplats för att inspirera fler kommuner till dans i skolan

– Vi kommer lyfta fram flera spännande kommuner som förankrat dansen i sina skolor och förskolor. I dag finns ca 100 kommuner med obligatorisk dansundervisning i grundskolan och intresset ökar och då är Skolriksdagen en utmärkt mötesplats för att kunna inspirera nya kommuner så att vi kan nå målet med visionen Dans i skolan för alla! Vi kommer också berätta om den stora efterfrågan på danskompetens och hur de nyutexaminerade danslärarna utvecklar danspedagogiken i skolor och förskolor runt om i landet. Dessutom har nu också dansen som uttrycksform introducerats i flera förskollärar- och lärarutbildningar, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik.

Skolriksdagen arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner och är ett evenemang på lokal och nationell nivå och i år kommer man fokusera på frågor som rör kompetensförsörjning, organisation, ekonomi och ledarskap för att skapa god kvalitet i undervisningen och ge barn och elever likvärdiga förutsättningar att utvecklas.

Mer information