Internationell plattform för Dans och lärande utvecklas i Piteå tillsammans med franska danskonstnär

Norrbotten, och i synnerhet Piteå, visar vägen när en internationell plattform för Dans och lärande utvecklas vid Luleå tekniska universitet i Piteå:

 

Sveriges första Danslärarutbildning finns vid Luleå tekniska universitet (LTU) i Piteå Det nationella Institutet Dans i skolan har sitt säte i Norrbotten med uppdrag att främja intresset och ansvarstagandet för dans i skolan i hela landet 110 kommuner har introducerat dans på schematDanslärarna som examineras från Piteå får direkt arbete i skolor runt om i landet Forskning inom området Dans och lärande utvecklas Internationellt nätverksbyggande stärker området

 

I veckan arrangeras Franska Spetskompetensdagar i dans och lärande av LTU och Institutet Dans i skolan på Musikhögskolan vid LTU i Piteå 29- 30/11. Det blir workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundare av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan, och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska skolorna får deltagarna ta del av. Under november har Danslärarutbildningen vid LTU och Institutet Dans i skolan bjudit in till flera inspirerande spetskompetensdagar med internationella danskonstnärer och föreläsare.

 

Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. Det internationella samarbetet som LTU och Institutet Dans i skolan utvecklat lyfts nu fram med dansare och koreografer från Israel och Frankrike som gästlärare i Piteå. En internationell plattform för Dans och lärande tar form.

 

Program och mer information om gästföreläsarna finns här.

 

Pressmöte
Danslärarutbildningens danssalar på Musikhögskolan

Torsdag 29/11 kl. 10.00

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se