Kiruna fortsätter satsning på dans i skolan för alla med dansmatte

Under kompetensutvecklingsdagarna 23-24/8 i Kiruna får lärare, rektorer och politiker möjlighet till kunskapsbildning och får bl.a ta del av dansens betydelse för elevernas lärande. Ett exempel är DANSMATTE för högstadiet.

 

Dansläraren och dansforskaren Ninnie Andersson har utvecklat en metod att med hjälp av dansundervisning arbeta med matematik för högstadieelever. Eleverna dansar bl.a. geometri, bråk och procentsatser och det kinestetiska rörelsesinnet har stor betydelse för elevernas lärande.

Dansmatte väcker stort intresse i hela Sverige och i de övriga nordiska länderna. I Kiruna har 200 lärare valt Dansmatteworkshop för att få kunskap om nya lärstilar.

 

‒ Nu när hela utbildningsväsendet befinner sig i en avgörande reformering är det lysande att dans i skolan verksamhet lyfts fram just i Kiruna. Alla spännande diskussioner om centrum och periferi vänder vi upp och ner på och utmanar kommuner, staten och näringslivet att ta ett ökat ansvar för "Barn, dans och framtidstro". I Kiruna vill man utveckla Sveriges bästa skola och det går inte utan kulturen, och särskilt inte utan dansen. Kiruna, som är lika stort som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans, utvecklar just nu dans på schemat i alla sina skolor. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr11). I dansen stärks kroppsmedvetenheten och eleverna får samtidigt möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Intresset för dans i skolan ökar och dansens betydelse för övrigt lärande t.ex. Dansmatte väcker stort intresse. Det är viktigt att manifestera barns rätt till kultur, identitetsskapande och framtidstro och samtidigt visa att flera aktörer samverkar. Vi är mycket glada över det ansvarstagande som bl.a. LKAB visar säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

 

Mer information: www.dansiskolan.se

 

Pressbilder: http://www.flickr.com/photos/dansiskolan/

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se