Kompetensutveckling i dans för förskolepersonal i Kiruna!

180 förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare möttes i Folkets hus.

Dans är ett viktigt språk i barns liv. I dansundervisningen utgår man ifrån barns genuina behov av lek och rörelse och kroppsmedvetenheten stärks och motoriken utvecklas. I dansen får barnen också utveckla sin egen fantasi och gestalta bilder, tankar och känslor både som individ och i grupp. Dansen ger många möjligheter som inte det verbala språket kan ge och därför är det viktigt att barnen tidigt får möta dansen. Dans är också glädje! Att dansa tillsammans med sina kamrater skapar förståelse och delaktighet. Intresset för dansens betydelse för barns utveckling ökar. 110 kommuner har introducerat dans under ledning av danslärare i grundskolan.

”I Kiruna finns redan dans på schemat i många skolor och nu ökar intresset för dans i förskolorna”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen i Piteå/Luleå tekniska universitet och verksamhetschef Institutet Dans i skolan.

Upptakt för Dans i förskolan på Folkets hus i Kiruna 23 augusti kl. 13.15 – 16.00

Parallella workshops där deltagarna själva får inspiration, idéer och kunskap för att kunna introducera, förankra och vidareutveckla  dansen i förskolorna i Kiruna kommun.


Danssagor i förskolan!
Anna Lindqvist, danforskare och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Dansen ett viktigt språk i förskolebarnens liv!
Kroppsmedvetenhet, fantasi och lärande, Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen i Piteå/Luleå tekniska universitet och verksamhetschef Institutet Dans i skolan

Dans i förskolan i praktiken!
Jenny Baldemar, danspedagog vid Kulturskolan i Kiruna med stor erfarenhet av dansundervisning i förskolor


Kompetensutvecklingsdagen arrangeras av Kiruna kommun i samarbete med Institutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet.

Pressmöte Fredag 23 augusti kl. 12.50, Folkets hus i Kiruna

Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se