Konferens om musik, matematik och kreativitet

Institutet Dans i skolan medverkar i konferensen Maths, Music and Creative Movement, m2-cm i januari. Konferensen är en mötesplats för lärare och kulturaktörer och kommer att bjuda på föredrag, praktiska workshops, seminarier och olika kulturupplevelser. Konferensen genomförs i samarbete med det EU-finansierade projektet m2-cm och ett flertal olika samarbetsparter.