Låt dig inspireras till att Dansa en bok!

Dansa en bok är en metod som på ett annorlunda sätt visar hur du kan göra läsningen och läsinlärningen lustfylld för barn.

Dansa en bok gör fortbildningsworkshop för pedagoger, bibliotekarier och andra vuxna som arbetar med barn och läsning. I workshopen får du tips och idéer till hur du kan använda dans och musik som verktyg i utvecklingen av läsförståelse hos barn.

Material och handledning
Metoden har utarbetats av Sophia Färlin-Månsson på uppdrag av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet och består av en enkel handledning och nyskapad musik av Peter Lagergren. Metoden kan användas till till valfri bok och du behöver ingen tidigare danserfarenhet.

Dansa en bok erbjuder också fristående workshop med en barngrupp där vi Dansar en bok.

Mer information
www.regionuppsala.se/dansaenbok
www.dansaenbok.se
Om dansa en bok (pdf)