Möte i dans på Nordiska Museet 8 december 2014

Ett unikt möte i dans mellan elever från Skärholmen, Årsta och Gamla stan manifesterar dansens självklara plats på skolschemat.

Barnen dansar in julen och får också möta konsertpianisten Roland Pöntinen som medverkar i programmet. ”Dans öppnar upp och utvecklar våra sinnen – därför är den viktig för skolan", svarar Roland Pöntinen på frågan varför han engagerar sig i dans i skolan.

Juldansen är ett möte i dans och musik mellan bredd och elit. Genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sånt som bara går att säga med dans.

Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande.

Plats/Tid: Nordiska museet måndagen den 8/12 kl. 13.00.

Kontakt för press
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Nordiska museet.