Mer dans i skolan i fokus på Dans i skolan-biennalen 2018!

När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer Dans i skolan" Dans handlar inte enbart om fysisk aktivitet utan dansen är ett universellt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor.  I dansen kan vi uttrycka tankar, idéer och känslor och sånt som är omöjligt att säga med ord.

Program med många medverkande
Med 2018 års Dans i skolan-biennal 7-9 maj i Skellefteå och Piteå fortsätter vi utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola. Vi skapar möten i dans mellan elever från sameskolorna, barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever. Bland programpunkterna finns också dansföreställningar där bredd och elit möts, workshops i GAGA med internationella danskonstnärer, dansforskning, samtal, inspirerande exempel på dans i skolan från förskola, grundskola, kulturskola, gymnasium till högskola. Ledorden för Biennalen är Kroppskoll, Fantasi, Språk–uttryck, Delaktighet, Empati och Lärande.

Allt börjar med kroppen
Allt börjar med kroppen och efter # MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.

Internationella danskonstnärer medverkar och bredd och elit möts i dansen. Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans.

Nationell mötesplats
Biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
 
2018 års biennal innehåller också en nordisk forskningskonferens och vi kommer att få möta många spännande exempel från området Dans i skolan i Sverige men också från andra nordiska länder.

Läs mer om programmet och anmäl dig här!