Mer dans i skolan! Möte i dans på Nordiska museet

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 15 december 2017

Det blir ett möte i dans när elever från Västerholmsskolan i Skärholmen, Sameskolan i Kiruna, Kungsholmens grundskola och Storkyrkoskolan manifesterar dansens självklara plats i skolan i Juldansen på Nordiska museet 18 december 2017.

Regeringen lyfter fram hälsa och rörelsens betydelse för barn och ungdomar, nu senast med satsningen ”Mer rörelse i skolan! och Stockholms stad satsar på rörelse i skolan varje dag för alla skolor i kommunen. Detta är särskilt viktigt för de barn som har tuffa uppväxtvillkor så att de får samma chans att må bra och nå måluppfyllelse i skolan men också för många andra elever som är alldeles för stillasittande.

”När regeringen och Stockholms stad säger ’mer rörelse i skolan’ säger vi ’mer dans i skolan’! Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner och skolor så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan under ledning av danslärare och att möta dansen som scenkonst”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Juldansen på Nordiska museet är också ett möte i dans och musik mellan bredd och elit när barnen dansar in julen och får möta konsertpianisten Roland Pöntinen. Dans är kommunikation och genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sådant som bara går att säga med dans. Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande!

Plats/Tid: Nordiska museet, måndagen den 18/12 kl. 13.00.
Pressmöte med Institutets verksamhetschef Cecilia Björklund Dahlgren och styrelseordförande Björn Sprängare samt rektorer kl. 14.00 på Nordiska museet.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.

Målen för Institutet Dans i skolan är

att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.