Mer rörelse i skolan kan ge mer dans i skolan

En ny rapport från Nordiska ministerrådet visar att två tredjedelar av de svenska skolbarnen rör sig mindre än en timme om dagen. Det är under Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.
 
– Den nya rapporten visar att svenska skolbarn rör sig minst av alla barn i Norden, trots att läroplanen säger att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Genom dans i skolan kan skolan ge alternativ till idrotten och ge skoleleverna möjlighet till att röra på sig mer under sin skoltid. Dans är glädje, det är roligt att dansa! Men dans stärker också motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet och ger barn och ungdomar stärkt självkänsla. Dans överbryggar också gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet, vilket också är en utmaning skolan möter idag med många nya skolelever från andra länder, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Utbildningsminister Gustav Fridolin har tidigare lyft fram nödvändigheten av fysisk aktivitet dagligen och rörelsens betydelse för lärandet.
 
– Att barnen rör på sig varje dag är ett verktyg för att höja resultaten i svensk skola. Vi har inte råd att låta bli, har Gustav Fridolin sagt på en presskonferens vid partiets kommundagar i Sundsvall tidigare under året.
 
Utbildningsministern vill skärpa läroplanen så att den ställer tydligare krav på att elever får röra sig varje dag. Det kan handla om olika åtgärder som skolorna kan införa, till exempel fler utomhuslektioner, rörelseaktiviteter inne i klassrummet eller aktiviteter på raster. ´
 
Kraven på mer rörelse i skolan passar särskilt väl in på utvecklingsarbetet dans i skolan.

I dansen utgår man alltid ifrån barns och ungas genuina behov av lek och rörelse. Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen (Lgr 11) och här kan dansen få stor betydelse som ger ökad kroppsmedvetenhet och stärkt motorik. Dans är ett eget kunskapsområde och ger dessutom eleverna utsökta möjligheter till lärande t.ex. när man får dansa matematik, historia eller arbeta med dans och språkutveckling.

– Det är mycket glädjande att Gustav Fridolin och utbildningsdepartementet lyfter fram fysisk aktivitet dagligen och rörelsens stora betydelse för motivation, lärande och måluppfyllelse. Det är nödvändigt att hitta nya och andra vägar för att involvera alla elever och särskilt de som idag är inaktiva och ofta stillasittande. Genom dansen som uttrycksform kan man nå barn och ungdomar som inte attraheras av den traditionella idrotten. Institutet Dans i skolan ser många goda exempel på detta, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans
Mobil: +46 (0)70 586 15 15, E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Foto: Lotta Rajalin