Mer rörelse i skolan – mer dans i skolan

"Svenska barn rör sig minst av alla barn i Norden. Genom dans i skolan kan skolan ge alternativ till idrotten och ge skoleleverna möjlighet till att röra på sig mer under sin skoltid," skriver Cecilia Björklund Dahlgren, Eva Bojner Horwitz och Christer Wiklund skriver i sin debattartikel publicerad i Piteå tidning.

Samling för daglig rörelse presenterades nyligen av utbildningsminister Gustav Fridolin, minister för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson samt folkhälso- och idrottsminister Annika Strandhäll. Samlingen handlar om insatser för att fler barn och unga ska röra på sig varje dag.

Nyligen presenterades också en rapport från Nordiska ministerrådet som visar att två tredjedelar av de svenska skolbarnen rör sig mindre än en timme om dagen, och att svenska barn rör sig minst av alla barn i Norden.

Genom dans i skolan kan skolan ge alternativ till idrotten och ge skoleleverna möjlighet till att röra på sig mer under sin skoltid. Dans är glädje, det är roligt att dansa! Men dans stärker också motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet och ger barn och ungdomar stärkt självkänsla. Dans överbryggar också gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer som därmed skapar förståelse och delaktighet, vilket också är en utmaning skolan möter idag med många nya skolelever från andra länder.

Kraven på mer rörelse i skolan passar särskilt väl in på utvecklingsarbetet dans i skolan.

I dansen utgår man alltid ifrån barns och ungas genuina behov av lek och rörelse. Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen (Lgr 11) och här kan dansen få stor betydelse som ger ökad kroppsmedvetenhet och stärkt motorik. Dans är ett eget kunskapsområde och ger dessutom eleverna utsökta möjligheter till lärande t.ex. när man får dansa matematik, historia eller arbeta med dans och språkutveckling.

Genom dansen som uttrycksform kan man nå barn och ungdomar som inte attraheras av den traditionella idrotten.
Institutet Dans i skolan som arbetar med att stärka dans i skolan-området för att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan ser många goda exempel på detta. I Sverige erbjuder ett hundratal kommuner dans på skolschemat idag och danslärar-utbildningar finns vid flera lärosäten i landet.

2003 startades Sveriges första danslärarutbildning i Piteå av Luleå tekniska universitet och idag finns även danslärarutbildning i Stockholm och Göteborg. Intresset för dans i förskolan ökar också när alltfler förskolor vill erbjuda dans under professionell ledning.

Eva Bojner Horwitz med lång forskarerfarenhet inom dans, beskriver hur dansen kan bidra till ökad empati genom att påverka känsloavläsning - en viktig del i vår kommunikation som hjälper oss att skapa sociala kontakter och avläsa tidiga signaler på ohälsa. Dans kan också påverka inlärning och minska smärta. ”Dansrörelsen skapar medkänsla, kreativitet och medvetenhet – en förutsättning för tillitsfulla sammanhang. Dans i skolan är själva grundbulten för denna utveckling”, säger Eva Bojner Horwitz.

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Låt oss satsa på mer rörelse i skolan och göra detta genom att låta dansen ta mer plats på skolschemat!

Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet

Eva Bojner Horwitz, med dr, kulturhälsoforskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet samt utbildningsansvarig vid Centrum för Social hållbarhet, CSS, Karolinska Institutet
 
Christer Wiklund, styrelseordförande Institutet Dans i skolan, professor i musikpedagogik samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå