Nordisk forskningskonferens: Dans och lärande, 7-8 oktober 2010

Institutet arrangerade en nordisk forskningskonferens på Musikhögskolan i Piteå den 7-8 oktober 2010. Konferensen blev startskottet för metodutveckling och forskning inom området Dans i skolan.

Representanter från de nordiska länderna presenterade och diskuterade utvecklingsarbetet med dans i skolan i deras respekive länder.

 

Invigningstalar gjorde professor Anne Bamford.

 

Läs mer.