Ny kurs i att skapa dans för barn och unga

Hösten 2020 ger Luleå tekniska universitet den fristående kursen "Att skapa dans för barn och unga, 7,5 hp". Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom dansområdet och lärare från hela landet, som undervisar t.ex. vid kulturskolor, annan frivillig dansverksamhet, i grundskolan, inom förskolan eller är lärarstudenter.

Barns och ungas behov av fysisk aktivitet är stort och intresset för dans för barn och ungdomar ökar. Kursen vill ge ett vidgat perspektiv på danspedagogik för att lärare vid kulturskolor, skolor och förskolor ska kunna hitta metoder för att nå nya grupper med dansen.

Dansen som konstform och möten i dans
Fokus är dansen som konstform och möten i dans för nya målgrupper och i nya sammanhang t.ex.  dans – integration, dans – hälsa och lärande samt dans för barn och unga med funktionsvariation. Kursen ger också metoder för dans- och språkutveckling och begreppen dans, genus, uttryck, kroppsmedvetenhet, delaktighet, identitet och lärande utforskas.

Samarbete mellan LTU och Institutet Dans i skolan
Kursen är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Institutet Dans i skolan och syftar till att ge deltagarna en vidgad form av danspedagogik. Kursdeltagarna kommer få delta i den nationella Dans i skolan-biennalen, Dans hälsa och lärande som arrangeras 13–14 oktober i Piteå med 28 olika workshops och seminarier. Kurstillfälle två är deltagande i biennalen, mer information finns här

Metoder för att nå barn och unga och undervisning i grupp
Danspedagogik, konstnärligt pedagogiskt arbete och dansprojekt är viktiga teman för kursen. I kursen kommer deltagarna kunna utveckla nya metoder för att bl.a. nå barn och unga som ännu inte mött dansen som konstform.

Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning. Utbildningen äger rum under fem tillfällen, fredagar (eftermiddag) samt lördagar (förmiddag) vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning.  Den fristående högskolekursen är naturligtvis kostnadsfri för deltagarna. Kursen är öppen för sen anmälan.

Anmälan och mer information

 Kursansvarig och examinator
Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik och
verksamhetschef för Institutet Dans i skolan
E-post: Cecilia.Bjorklund-Dahlgren@ltu.se
Tel: 070-586 15 15