Ny styrelse för Institutet Dans i skolan

Stiftelsen Institutet Dans i skolan har sedan 28 mars 2017 en ny styrelse. Styrelsen består av ledamöter med skilda kompetenser från olika områden som anknyter till stiftelsens ändamål, vilket kan vara inom utbildningsväsendet, danskonsten, kultur och media-området, kommuner och näringsliv.


De nya ledamöterna som kommer att delta i styrelsearbetet under perioden 2017–2019 är:

Monica Johansson, som har disputerat i matematik och lärande och är prefekt för institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Monica representerar inte enbart Luleå tekniska universitet med ansvar för Danslärarutbildningen i Piteå utan också universitetsvärlden i stort.

”Dans är ett språk som kan användas för kommunikation över språkliga, sociala och kulturella gränser. Alla barn bör därför få tillgång till dansen som uttrycksmedel och konstform. Mitt engagemang i styrelsen för Institutet Dans i skolan bygger på ett intresse för metodutveckling och forskning som kan främja barns möte med dansen”, säger Monica Johansson.

Anna Lindqvist, som har disputerat i pedagogiskt arbete med avhandlingen Dans i skolan om genus, kropp och uttryck är universitetslektor och arbetar som biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Anna har kunskaper inom Dans i förskolan och hon representerar dans, danspedagogik och forskning inom området Dans och lärande.

”Dansen har funnits med mig i hela mitt liv och jag ser fram emot att arbeta för ytterligare kunskapsutveckling, förankring och spridning av dans som uttrycksform i förskolor, skolor, inom lärarutbildning och forskning”, säger Anna Lindqvist.

Ylva Sundkvist, som är kommunchef i Piteå, och tidigare divisionschef för Närsjukvården i Norrbottens läns landsting representerar stiftaren Piteå kommun. Ylva representerar inte enbart Piteå kommun utan också kommunal och regional verksamhet i stort.

”Dans som uttrycksform är viktig och att kunna erbjuda Dans i skolan är så betydelsefullt. Personligen har jag sett vilka effekter dansen har på ungdomar/vuxna, och att nu få möjligheten att delta i stiftelsens arbete känns helt rätt för mig”, säger Ylva Sundkvist om uppdraget.

Sedan tidigare sitter ledamöterna Christer Wiklund, tidigare professor i musikpedagogik och prefekt vid Luleå tekniska universitet samt ordförande för Institutet Dans i skolan, Elisabeth Sörhuus, f.d. rektor och rådgivare i skolfrågor och Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av och verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan, i styrelsen.

Dessutom ska ytterligare en styrelseledamot tillsättas som representerar näringslivet.

Läs mer om styrelsen.