Sommarakademi på Moderna Museet 13 juni 2014

Institutet Dans i skolan och Moderna Museet arrangerar en Sommarakademi "Konst, dans och lärande" för att lyfta fram barns rätt till konst och dans i förskolan och skolan.

Sommarakademin bjuder in lärare, rektorer, förskollärare och förskolechefer för inspiration och erfarenhetsutbyte. Ett möte mellan dans och konst där deltagarna får möta föreläsningar, utställningar och dansföreställningar men också själva prova på att dansa och måla och ta del av spännande metoder i den vackra grönskande försommaren på Skeppsholmen och Moderna Museet.

Hur ser barns möte med konsten ut? Hur kan obligatorisk dansundervisning i förskola och skola gå till? Vad betyder utvecklingsarbetet Skapande skola för barnens delaktighet i de konstnärliga processerna? Hur dansar man matematik på högstadiet? Hur målar man med 1,5 åringar och dansar med bebisar?
Tid: 13 juni 2014 kl 9.30–18.00

Plats: Moderna Museet, Auditoriet, plan 2
Kostnad 350 kr, begränsat antal platser

Anmälan till workshops är obligatoriskt och kan göras här.

Ladda ner program.

Ladda ner flyer.

Mer information: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se eller m.taube@modernamuseet.se

Anmäl dig på info@dansiskolan.se.

Välkommen!

Institutet Dans i skolan och Moderna Museet