Stockholms stad satsar på rörelse i skolan

Inom tre år ska alla elever i Stockholms grundskolor ha 60 minuters rörelse varje skoldag.

Nu blir daglig fysisk aktivitet verklighet för alla Stockholms elever. I november beslutade utbildningsnämnden i Stockholms stad om en särskild satsning på daglig rörelse i Stockholms skolor som innebär att alla grundskolor i staden får möjlighet att arbeta för att eleverna ska genomföra fysisk aktivitet under minst 60 minuter per skoldag under 2018.

Under våren 2017 presenterade regeringen "Samling för daglig rörelse i skola" och som ett led i detta satsar nu Stockholms stad på att föra in daglig rörelse i skolan.

Mer dans i skolan

”Det är glädjande att skolan satsar på mer rörelse dagligen. När regeringen och Stockholms stad säger mer rörelse i skolan, säger vi mer dans i skolan”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Beslutet innebär att alla grundskolor i staden får möjlighet att arbeta för att eleverna ska genomföra fysisk aktivitet under minst 60 minuter per skoldag under 2018.
 
Mer information
Här finns fler artiklar om satsningen på daglig rörelse i skolan i Stockholm:

60 minuter rörelse – på schemat varje skoldag Dans får fart på elevernas hjärnor Daglig rörelse införs i skolan Mer rörelse i skolan -- mer dans i skolan!