För att få en tydlig bild över hur det ser ut i Sverige genomför Institutet Dans i skolan nu en kartläggning om dans som har skickats ut till alla kulturskolor i Sverige.

Läs mer