Tre skolor prisas för arbete med dans och integration

 Pressmeddelande, Institutet Dans i skolan, Stockholm 20 september 2016
 
Institutet Dans i skolan har utmanat kommuner och skolor att berätta om hur de arbetar med dans och integration i skolan. Pristagare i Utmaningen är Västerholms friskola i Skärholmen, Sagaskolan i Märsta i samarbete med Sigtuna kulturskola samt Hallstahammars kommun.
 
Det nationella Institutet Dans i skolan bjöd förra året in kommuner och skolor i Sverige till en utmaning att berätta och visa hur skolan arbetar med dans och integration. En jury bestående av personer ur Institutet Dans i skolans styrelse tog del av bidragen och valde ut tre som får pris för sitt utvecklande arbete.
 
”Institutet Dans i skolan gör en särskild satsning kring Barn, dans och integration i skolan. Vi vill lyfta fram goda exempel så att andra skolor kan inspireras till att använda dansen som uttrycksform i skolarbetet”, säger Elisabeth Sörhuus, styrelseledamot för Institutet Dans i skolan och tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm där hon införde dans på skolschemat.
 
Styrelsen har beslutat att första pris tilldelas Västerholms friskola i Skärholmen, som under flera år har utvecklat dansen genom projektet Dans, språk och identitet, där skolans samtliga elever får möta dansen under ledning av danslärarna Ida Sandor och Malin Morin. Första priset på 10 000 kr får Västerholms friskola för att kunna engagera en fransk koreograf till sin dans i skolan-verksamhet under september 2016.
 
Sagaskolan i samarbete med Sigtuna Kulturskola tilldelas andra pris för sin dansundervisning i Sagaskolan under ledning av danspedagogen Maria Edin. Rektor Johan Johanson och klassläraren Maggi Norvall och danspedagogen Maria Edin från Sagaskolan i Märsta får som pris medverka i Dans i skolan-biennalen 2016 där Sagaskolans arbete med dans och integration lyfts fram i en workshop.
 
Hallstahammars kommun får tredje pris för sin satsning på Dans och demokrati i skolan under ledning av dansläraren Caroline Gustafson-Asp. Priset består i att Hallstahammars kommun med kulturchefen Sven-Olof Juvas, kulturskolechefen Jenny Hägg och dansläraren Caroline Gustafson-Asp får möjlighet att vid Dans i skolan-biennalen presentera hur kommunen läsåret 2016-17 startar dans i skolan-verksamhet i Hallstahammars kommun.
 
Alla tre pristagarna lyfts fram i en workshop under Dans i skolan-biennalen på Moderna Museet den 28/9 kl.16.15 - 17.15. Mer information: www.dansiskolan.se.
 
”Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Institutet Dans i skolan
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se