Uppföljning av utbildade danslärare

Institutet Dans i skolan gör i samarbete med Luleå tekniska universitet en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017.

Under vårterminen 2016 följde Institutet upp de 52 som examinerats från LTU. Först i denna uppföljning vårterminen 2018 finns även de två första årgångarna utexaminerade från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm med.

Resultatet kommer att presenteras i vår under Dans i skola-biennalen 7-8:e maj i Skellefteå och Piteå.

Nyutexaminerade får jobb som danslärare
Den förra uppföljningen (VT 2016) visade att närmare 90 % av de utexaminerade på LTU:s danslärarutbildning i Piteå var verksamma som danslärare på gymnasium, grundskola och kulturskolor.

Mer information
För mer information eller för att delta i uppföljningen, maila info@dansiskolan.se.