Utmaning till Sveriges skolor

BARN, DANS OCH FRAMTIDSTRO!

Det nationella Institutet Dans i skolan bjuder in alla skolor i Sverige till en utmaning att berätta / visa hur skolan  arbetar med dans och integration.

De  bästa bidragen, som kan användas som inspiration för andra skolor,  har chans att erhålla 10.000 kr för utveckling av den egna dansverksamheten.

Intresset för dans i skolan ökar och det är drygt 100 kommuner som i dag engagerar danslärare i undervisningen. Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor, både som individ och i grupp.

Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar  gränser mellan människor, länder och kulturer.

Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får  eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Ladda ner flyer om Utmaningen.

Anta utmaningen så här:

Skriv max en A-4 sida och beskriv hur ni arbetar med dans och integration i er skola. Följande innehåll ska finnas med (med nyckelord):

syfte med  dans i skolan-verksamheten vilka årskurser  deltar vilka danslärare /koreografer medverkar tillsammans med skolans  lärare en kort beskrivning av  innehåll i och upplägg av dans i skolan-verksamheten

OBS ! Ni kan både berätta om dans och integration som pågår i er skola nu eller om ni har något som ni planerar att genomföra.

Institutet Dans i skolan gör en särskild satsning 2016 kring Barn, dans och integration i skolan. Vi vill lyfta fram goda exempel så att andra skolor kan inspireras till att använda dansen som uttrycksform i skolarbetet.

En jury bestående av personer ur Dans i skolans styrelse kommer att ta del av alla bidrag och välja ut några som får pris för sitt utvecklande arbete.

Senast 1 april 2016 ska ni mejla in er beskrivning  till Institutet Dans i skolan, Utmaningen Barn, dans och framtidstro : info@dansiskolan.se

I mars 2016 presenteras pristagarna som får ett pris på 10 000 kr till sin skola för dansverksamhet.

 Foto: Jeanette Lövgren