UTMANINGEN — INBJUDAN TILL SVERIGES SKOLOR  "Dans och integration"

Det nationella Institutet Dans i skolan bjuder in alla skolor i Sverige till en utmaning att berätta/visa hur skolan arbetar med dans och integration. De bästa bidragen, som kan användas som inspiration för andra skolor, har chans att erhålla 10 000 kr för utveckling av den egna dansverksamheten eller medverka i den nationella Dans i skolan-biennalen 2018.

Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Delta i Utmaningen
För att anta utmaningen ska ni senast 1 december 2017 mejla in er beskrivning (max 1 A4-sida + ev en kort film eller bilder) till Institutet Dans i skolan, Utmaningen Barn, dans och framtidstro: info@dansiskolan.se.

Ladda ner informationsblad.