Vetenskapligt råd lyfter och främjar forskning relaterad till ämnet dans i skolan

Vetenskapligt råd lyfter och främjar forskning relaterad till ämnet dans i skolan
För att lyfta och främja forskning relaterad till ämnet dans i skolan har Institutet Dans i skolan ett vetenskapliga råd för Dans och lärande i Sverige som består av forskare och experter inom universitet och högskola.

Rådets vision är ”att stärka dansens roll i skolan genom forskning och utbildning” och bildades vid den Nordiska Forskarkonferensen 2010 vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Det vetenskapliga rådet ska:

Verka för och stimulera forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning av/inom Dans i skolan Verka för fortsatt uppbyggnad av ett svenskt tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram med inriktning på området Dans i skolan. Etablera en nordisk plattform för att stimulera forskning och samarbeten kring utbildningsprogram inom området Dans i skolan. Knyta internationella samarbetspartners och forskarkontakter med inriktning på Dans i skolan

Ledamöter
Anna Lindqvist, biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Disputerade 2010  med avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Fil. dr. i Pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan. Har bakgrund som förskollärare, grundskollärare och danslärare, samt mångårig erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen i Umeå.

Bengt Olsson, ordförande i vetenskapliga rådet. Professor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Tidigare ledamot av Kungl. Musikaliska Akademiens musikutbildningutskott och av Danshögskolans styrelse. Ledamot och dekanus för konstnärliga fakulteten och utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning vid Göteborgs universitet.

Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.
Christer Wiklund är fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Eva Bojner Horwitz, Associerad Professor, kulturhälsoforskare, specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter och dans. Eva är medgrundare av och utbildningsansvarig vid Centrum för social hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet i Stockholm, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI samt vid Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap UU.

Lena Hammargren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Arbetar bl a vid Institutionen för danspedagogik, Dans och Cirkushögskolan, som ingår i SKH.

Nordisk forskningskonferens
I samband med den sjätte Dans i skolan-Biennalen 2018 7-9 maj i Skellefteå och Piteå arrangeras den 9:e maj den tredje forskningskonferensen om området dans i skolan. Mer information om programmet finns på www.dansiskolan.se/Biennal2018.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Vetenskapligt råd för Institutet Dans i skolan