Kartläggning av Dans i skolan i Sveriges kommuner

Institutet Dans i skolan vet att det finns ett stort antal kommuner som har både dans som frivillig verksamhet i sina kulturskolor och som också koordinerar dansundervisning under ledning av danslärare till grundskolor och /eller förskolor i kommunen. Ofta koordineras dans i skolan-verksamheten från kulturskolorna och i vissa kommuner finns också danslärare som är anställda direkt av skolan.

För att få en tydlig bild över hur det ser ut i Sverige och ge oss möjligheter att hjälpa kommuner, kulturskolor och skolor med att utveckla dans i skolan genomför vi nu en kartläggning.

Vi behöver kulturskolornas hjälp för kartläggningen och är tacksamma om ni senast 15 mars 2021 svarar på följande frågor: