Dans i skolan-biennal "Dans, hälsa och lärande12-13 okt 2021

Foto: Hans-Olof Utsi

På grund av den rådande Covid-19-pandemin flyttas den nationella Dans i skolan-biennalen i Piteå till 12-13 oktober 2021. Boka in dessa datum i era kalendrar!

Nyckelord: dans, hälsa, uttryck, lärande, delaktighet, identitet, autenticitet, hållbarhet

Institutet Dans i skolan verkar för och stimulerar utveckling, utbildning, forskning och kunskapsspridning inom området Dans i skolan. Dans i skolan-biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, musiklärare, fritidspersonal, forskare, beslutsfattare och näringsliv för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande som berör ALLA som vill vara med och förändra vårt samhälle till det bättre.

Välkommen till Piteå!

Dansens betydelse för social och ekologisk hållbarhet

Pandemin har inneburit stora prövningar för alla människor världen runt och vårt samhälle då vi inte har kunnat mötas fysiskt och social distansering har tagit över vårt sätt att leva. Under denna svåra prövotid ser vi hur stort behov vi har av kulturupplevelser. Kulturen har skapat lindring och under den utmanande Corona-tiden har dans på distans blivit ett sätt att mötas i behovet av att fortsätta uttrycka sig i dans.  

I ett hållbart samhälle har kulturen en nödvändig och naturlig plats vilket år 2020 har visat oss.

Den sjunde Dans i skolan-biennalen ”Dans, hälsa och lärande” har siktet inställt på Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling vilka kommer att koreograferas under biennalen i Piteå 12-13 oktober 2021. Biennalen äger rum i Studio Acusticum och i Luleå tekniska universitets Danslärarutbildnings vackra danssalar. 

2021 års biennal utforskar kulturens och dansens betydelse för social och ekologisk hållbarhet samt verkar för efterlevnad av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En gemensam framtidsstrategi skapas när nyanlända, urfolk samt barn, unga och vuxna från majoritetssamhället manifesterar kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. I den samiska traditionen har man sedan urminnes tider samlade erfarenheter och stora kunskaper i hur man ska värna naturens värden och dess meningsskapande med relevans för dagens arbete med Agenda 2030.

Vid invigningen av Biennalen kommer ursprungsbefolkningen visa vägen för allas vår sociala hållbarhet och tillsammans lyfter vi in dansen, jojken och musiken i nya sammanhang. När konst och vetenskap samverkar och synliggörs under biennaldagarna berörs våra hjärnor så att vi lättare kan minnas och känna oss delaktiga. Dansen kommer visa oss vägen in till ett mer socialt hållbart 20-tal.

Programpunkter

Här finns en lista över programpunkter från Biennalen, nedan kan du anmäla ditt intresse om du vill få information om att anmälan till workshops och seminarier är öppen.

 • Renens år - Jojk och dans, Lars Ante Kuhmunen och Sameskolan i Kiruna
 • Wise Motion, workshop med dansforskaren och neurologen Hanna Poikanen
 • Ekologiska skulden, danslärarstudenter från Luleå tekniska universitets danslärarutbildning
 • Musikhögskolans kammarkör under ledning av Erik Westberg, dirigent och professor vid Musikhögskolan i Piteå
 • Workshop – Koreografiska signaturer med Martin Forsberg, konstnärlig ledare från Norrdans
 • Dans och hälsa i praktik och teori: Workshop med folkhälsoforskaren, medicine doktor Anna Duberg, Örebro universitet
 • Framtidens skola – kulturens och dansens roll diskuteras i rektorsseminarium
 • Glaciärer smälter – Agenda 2030: möten i dans mellan danselever från glesbygd och storstad
 • Förskolans nya mål - Kroppslig integritet: Med utgångspunkt i Förskolans nya läroplan, LpFö 18 utforskas Dans, uttryck, genus och bildspråk i en workshop med förskolebarn och vuxna under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, LTU, Anna Lindqvist universitetslektor, Umeå universitet och Gustaf Sixten Inga, rektor för Förskolan vid Sameskolan i Kiruna
 • Likvärdig skola – dans och integration: Workshop med elever och lärare från Särskolan och träningsskolan med danslärare från Göteborg och Piteå
 • Forskningsseminarium1 Hjärnan dansar: Forskare inom området Dans i skolan presenterar pågående metodutvecklingsarbete inom forskningen, där syftet är att inspirera fler till att börja forska. Med enkla utvärderingsinstrument kan vi fånga in kunskap som påverkar vår sociala hällbarhetsutveckling både i skolsystem och i samhället i stort
 • Engagemang, ansvar och hållbarhet för Dans i skolan: Panelsamtal mellan Skolverket, Kulturrådet, SKR, kommuner, högskolor och Institutet Dans i skolan
 • Balettworkshop under ledning av Clairemarie Osta, f.d. premiärdansare från Operan i Paris och huvudlärare för Kungliga Svenska Balettskolans klassiska linje
 • Norrdans: Föreställningen Magnet i koreografi av Maria Ulriksson med Jesse Swarts & Jonathan Starr 
 • Kroppskoll – Agenda 2030 & Hållbar kropp. Exempel på forskning inom dans, hälsa och lärande med forskaren, professor Eva Bojner Horwitz. Dansen kan bidra till och formulera relevansen för social hållbar utveckling inom all utbildning. Våra kommande generationer skall tillförsäkras en god hälsosam miljö där social välfärd och rättvisa råder. Kroppskoll undersöker vad hållbar kropp innebär för var och en. Både drivkrafter och hinder kommer att lyftas.
 • Dansen som scenkonst för barn och unga - Samtal mellan koreografen Claire Parson danskritikern Margareta Sörenson, Norrdans och Dans i Nord.
 • Jazzdans och Balett ur ett folkbildningsperspektiv – Workshop med förberedande dansutbildningar som Folkhögskolor och föreningar
 • Workshop - Dans och språkutveckling samt Dansmatte i grundskolan med danslärarna Ida Sandor och Malin Morin
 • Klassisk balett med elever från Kungliga. Svenska Balettskolan
 • Dans i förskolan: Anna Lindqvist, universitetslektor och Märta Pastorek Gripson, universitetslektor, forskar om undervisningsbegreppet i förskolan och kommer att presentera sitt pågående aktionsforskningsprojekt tillsammans med förskollärare som är delaktiga i studien
 • Att utbilda nästa generations danslärare: Workshop under ledning av Tove Lojander, adjunkt, Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet och av studenterna utnämnd till årets lärare 2019 vid LTU
 • Streetdans på schemat för alla och Improvisation och dansdidaktik inom street under ledning av Ambra Succi och flera streetdansare
 • Årstidsdanser – Vårdansen och Höstdansen: Barn, ungdomar och vuxna från olika delar av landet dansar luften, vindarna, blommorna, löven, nymferna, vattnet, vågorna solen och solstrålarna för att tillsammans hylla naturen, årstidsväxlingarna, kretslopp och hållbarhet. Med Antonio Vivaldis musik dansas och välkomnas årstiderna.
 • Seminarium om värdegrund, kroppslig integritet, samtyckeskultur och jämställdhet med Lotta Rajalin rektor för förskolor i Stockholm, Anna Lindqvist universitetslektor och dansforskare samt representanter från föreningen FATTA och Skolverket.
 • Jag är fantastisk! Flamencodansaren och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken ger en workshop i flamenco med fokus på rytm, estetik, inlevelse och identitet. Flamenco för förskolan, grundskolan, gymnasiet och högskolan.
 • Dans på Gymnasiet – en workshop under ledning av danslärare från olika gymnasieskolor som lyfter fram danspedagogikens möjligheter och utmaningar med dansen inom gymnasieskolan.
 • Masterclass i piano för musikstudenter och pianister med en av Sveriges främsta konsertpianister Roland Pöntinen
 • Forskningsseminarium 2: Hur börjar man forska inom dansområdet? Panelsamtal med dansforskare och studenter samt representanter från Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd
 • Att nå nya grupper med dans - kulturskolans uppdrag: Kulturskolor, danslärare, rektorer och beslutsfattare medverkar i seminariet + Kulturrådet och Kulturskolerådet
 • Dans, arkitektur, skolmiljö och multimodalitet – en workshop med Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt
 • Våroffer framförs av konsertpianisterna Roland Pöntinen och Love Derwinger 

Intresseanmälan

Jag vill få information om när det är öppet för anmälan till workshops och seminarier. 
Sveriges sjunde Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturrådet och Sparbanken Nord.

Tidigare biennaler