Dans i skolan-biennal "Dans, hälsa, estetik och lärande

Foto: Hans-Olof Utsi

Välkommen till den nationella Dans i skolan-biennalen i Piteå 12-13 oktober 2021!

Nyckelord: dans, hälsa, uttryck, lärande, delaktighet, identitet, autenticitet, hållbarhet, pandemi

Institutet Dans i skolan verkar för och stimulerar utveckling, utbildning, forskning och kunskapsspridning inom området Dans i skolan. Dans i skolan-biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, musiklärare, fritidspersonal, forskare, beslutsfattare och näringsliv för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande som berör ALLA som vill vara med och förändra vårt samhälle till det bättre.

Vi ses i Piteå!

Dansens betydelse för social och ekologisk hållbarhet

Pandemin har inneburit stora prövningar för alla människor världen runt och vårt samhälle då vi inte har kunnat mötas fysiskt och social distansering har tagit över vårt sätt att leva. Under denna svåra prövotid ser vi hur stort behov vi har av kulturupplevelser. Kulturen har skapat lindring och under den utmanande corona-tiden har dans på distans blivit ett sätt att mötas i behovet av att fortsätta uttrycka sig i dans.  

I ett hållbart samhälle har kulturen en nödvändig och naturlig plats vilket år 2020 har visat oss.

Den sjunde Dans i skolan-biennalen ”Dans, hälsa, estetik och lärande” har siktet inställt på Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Biennalen äger rum i Studio Acusticum och i Luleå tekniska universitets Danslärarutbildnings vackra danssalar.

2021 års biennal utforskar kulturens och dansens betydelse för social och ekologisk hållbarhet samt verkar för efterlevnad av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En gemensam framtidsstrategi skapas när nyanlända, urfolk samt barn, unga och vuxna från majoritetssamhället manifesterar kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. I den samiska traditionen har man sedan urminnes tider samlade erfarenheter och stora kunskaper i hur man ska värna naturens värden och dess meningsskapande med relevans för dagens arbete med Agenda 2030.

Vid invigningen av Biennalen kommer ursprungsbefolkningen visa vägen för allas vår sociala hållbarhet och tillsammans lyfter vi in dansen, jojken och musiken i nya sammanhang. När konst och vetenskap samverkar och synliggörs under biennaldagarna berörs våra hjärnor så att vi lättare kan minnas och känna oss delaktiga. Dansen kommer visa oss vägen in till ett mer socialt hållbart 20-tal.

Avgift och anmälan

Pris: 600 kr/dag. 1 000 kr för två dagar. Begränsat antal platser, först till kvarn. Sista anmälningsdag är 30 september 2021. Biennalen är fullbokad och anmälningen är stängd.

Tid och plats

Dans i skolan-biennalen äger rum i Piteå på Studio Acusticum och i Luleå tekniska universitets danssalar, Kunskapsallén.
Tisdag 12/10 kl. 09.30-20.30 (inklusive middag), Piteå
Onsdag 13/10 kl. 8.30–16.00 (inklusive lunch), Piteå


Programpunkter

 • Renens år - Jojk och dans, Lars Ante Kuchmunen och Sameskolan i Kiruna
 • Wise Motion – dans och minnet, workshop med dansforskaren och neurologen Hanna Poikonen
 • Musikhögskolans kammarkör under ledning av Erik Westberg, dirigent och professor vid Musikhögskolan i Piteå
 • Workshop – Koreografiska signaturer med Martin Forsberg, konstnärlig ledare från Norrdans
 • Dans och hälsa i praktik och teori: Workshop med folkhälsoforskaren, medicine doktor Anna Duberg, Örebro universitet
 • Framtidens skola – kulturens och dansens roll diskuteras i rektorsseminarium
 • Förskolans nya mål - Kroppslig integritet: Med utgångspunkt i Förskolans nya läroplan, LpFö 18 utforskas Dans, uttryck, genus och bildspråk i en workshop med förskolebarn och vuxna med Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, Luleå tekniska universitet, Anna Lindqvist universitetslektor, Umeå universitet och Gustaf Sixten Inga, förskollärare vid Sameskolan i Kiruna
 • Likvärdig skola – dans och integration: Workshop med elever och lärare från Särskolan och träningsskolan med danslärare från Göteborg och Piteå
 • Forskningsseminarium - innovativa meningsutbyten forskare emellan: Seminariet inleds med att en dansare improviserar och utforskar rörelser på en scen. Under pågående improvisation delar dansforskarna sina intryck och reflektioner, med utgångspunkt från sin embodied knowledge samt egen forskning, samlade kunskap och erfarenhet. Meningsutbytet sker i mötet med dansen och syftet är att skapa ett autentiskt forum för hur forskning kan se ut i praktiken och teorin.
 • Engagemang, ansvar och hållbarhet för Dans i skolan: Panelsamtal mellan Skolverket, Kulturrådet, SKR, kommuner, högskolor och Institutet Dans i skolan
 • Norrdans: Föreställningen One, one, one i koreografi av Ioannis Mandafounis
 • Kroppskoll – Agenda 2030 & Hållbar kropp. Kroppslig avläsning av varningssignaler på ohälsa och stress-den inre hållbarheten. Exempel på forskning inom dans, hälsa, estetik och lärande med Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan. Dansen kan bidra till och formulera relevansen för social hållbar utveckling inom all utbildning. Våra kommande generationer skall tillförsäkras en god hälsosam miljö där social välfärd och rättvisa råder. Kroppskoll undersöker vad hållbar kropp innebär för var och en. Både drivkrafter och hinder kommer att lyftas.
 • Dansen som scenkonst för barn och unga - Samtal mellan koreografen Claire Parson danskritikern Margareta Sörenson, Norrdans, Regionteater Väst och Dans i Nord.
 • Workshop - Dans och språkutveckling med danslärarna Ida Sandor, Skärholmen och Malin Morin, Skellefteå.
 • Dans i förskolan: Anna Lindqvist, universitetslektor och Märta Pastorek Gripson, universitetslektor, forskar om undervisningsbegreppet i förskolan och kommer att presentera sitt pågående aktionsforskningsprojekt tillsammans med förskollärare som är delaktiga i studien
 • Att utbilda i dans inom högre utbildning: Workshop under ledning av Tove Lojander, adjunkt i dans, Luleå tekniska universitet och av studenterna utnämnd till årets lärare 2019 vid LTU synliggör mål och metoder inom ämnesdidaktik i dans med utgångspunkt från jazzdans – Mattoxteknik.
 • Streetdans på schemat för alla och Improvisation och dansdidaktik inom street under ledning av Yared Cederlund.
 • Årstidsdanser – Vårdans och Höstdans: Barn, ungdomar och vuxna från olika delar av landet dansar luften, vindarna, löven, lingonen, vattnet, vågorna, solen och solstrålarna för att tillsammans hylla naturen, årstidsväxlingarna, kretslopp och hållbarhet. Med Antonio Vivaldis musik dansas och välkomnas årstiderna.
 • Jag är fantastisk! Flamencodansaren och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken ger en workshop i flamenco med fokus på rytm, estetik, inlevelse och identitet och exempel från dans i skolan -projekt i Kvarnbyskolan i Rinkeby. Flamenco för förskolan, grundskolan, gymnasiet och högskolan.
 • Dans på Gymnasiet – en workshop under ledning av danslärare från olika gymnasieskolor som lyfter fram danspedagogikens möjligheter och utmaningar med dansen inom gymnasieskolan.
 • Seminarium/Workshop - Två av Sveriges främsta konsertpianister Love Derwinger och Roland Pöntinen ger ett seminarium med inblickar från livet som frilansande pianist, på och bakom scenen genom fyra decennier. De berättar om detta och spelar musik som betytt mycket för dem. Frågestund.
 • Att nå nya grupper med dans - kulturskolans uppdrag: Kulturskolor, danslärare, rektorer och beslutsfattare medverkar i seminariet + Kulturskolerådet och Kulturrådet
 • Skapa rum - göra plats  – en workshop med Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt
 • Våroffer framförs av konsertpianisterna Roland Pöntinen och Love Derwinger.
 • Choreographic folding  –  Workshop med Tone Pernille Østern, professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, samt gästprofessor i dansdidaktik i samtida kontexter vid Stockholms konstnärliga högskola i choreographic folding som inkluderande och expanderande dansforskningspraktik.

Resa och hotell

Deltagarna arrangerar själva resa och hotell, men nedan rekommenderar vi några boenden. Det går bra att resa med tåg, buss, bil och flyg till Piteå.

 • Stadshotellet Piteå, boka via Resia i Piteå tel: 0911-559010 och nämn att det gäller Biennalen för att få subventionerat pris

 • Storstrand Kursgård, enklare boende

 • Piteå Vandrarhem

Institutet Dans i skolan följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.


Sveriges sjunde Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturrådet och Sparbanken Nord.

Tidigare biennaler