Dans i skolan-biennal "Dans, hälsa och lärande" 17-18 mars 2021

Foto: Hans-Olof Utsi

Tidigare biennaler

17-18 mars 2021 i Piteå

Dans i skolan-biennalen "Dans, hälsa och lärande" flyttas från 2020 till 2021!
På grund av den rådande Covid-19-pandemin flyttas den nationella Dans i skolan-biennalen i Piteå från 2020 till 17-18 mars 2021. Vi hoppas att ni alla har möjlighet att delta och vill be er boka in dessa datum i era kalendrar!

Nyckelord: dans, hälsa, uttryck, lärande, delaktighet, identitet, autenticitet, hållbarhet
Institutet Dans i skolan verkar för och stimulerar utveckling, utbildning, forskning och kunskapsspridning inom området Dans i skolan. Dans i skolan-biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, musiklärare, fritidspersonal, forskare, beslutfattare och näringsliv för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande som berör ALLA som vill vara med och förändra vårt samhälle till det bättre.

2020 års biennal utforskar kulturens och dansens betydelse för social & ekologisk hållbarhet samt verkar för efterlevnad av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En gemensam framtidsstrategi skapas när nyanlända, urfolk samt barn, unga och vuxna från majoritetssamhället manifesterar kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. I den samiska traditionen har man sedan urminnes tider samlade erfarenheter och stora kunskaper i hur man ska värna naturens värden och dess meningsskapande cykler med relevans för dagens arbete med Agenda 2030.

Vid invigningen av Biennalen kommer ursprungsbefolkningen visa vägen för allas vår sociala hållbarhet och tillsammans lyfter vi in dansen, jojken och musiken i nya samhällskontexter. När konst och vetenskap samverkar och synliggörs under biennaldagarna berörs våra hjärnor så att vi lättare kan minnas och känna oss delaktiga. Dansen kommer visa oss vägen in till ett mer socialt hållbart 20-tal.

Programpunkter
Här finns en lista över programpunkter från Biennalen, nedan kan du anmäla ditt intresse om du vill få information om att anmälan till workshops och seminarier är öppen.

 • Renens år - Jojk och dans, Lars Ante Kuhmunen och Sameskolan i Kiruna
 • Wise Motion, workshop med dansforskaren och neurologen Hanna Poikanen
 • Ekologiska skulden, danslärarstudenter från Luleå tekniska universitets danslärarutbildning
 • Musikhögskolans kammarkör under ledning av Erik Westberg, dirigent och professor vid Musikhögskolan i Piteå
 • Workshop – Koreografiska signaturer med Martin Forsberg, konstnärlig ledare från Norrdans
 • Dans och hälsa i praktik och teori: Workshop med folkhälsoforskaren, medicine doktor Anna Duberg, Örebro universitet
 • Framtidens skola – kulturens och dansens roll diskuteras i rektorsseminarium
 • Glaciärer smälter – Agenda 2030: möten i dans mellan danselever från glesbygd och storstad
 • Balettworkshop under ledning av Clairemarie Osta, f.d. premiärdansare från Operan i Paris och huvudlärare för Kungliga Svenska Balettskolans klassiska linje
 • Kroppskoll 2 – Agenda 2030 & Hållbar kropp. Exempel på forskning inom dans, hälsa och lärande med forskaren, professor Eva Bojner Horwitz. Dansen kan bidra till och formulera relevansen för social hållbar utveckling inom all utbildning. Våra kommande generationer skall tillförsäkras en god hälsosam miljö där social välfärd och rättvisa råder. Kroppskoll 2 undersöker vad hållbar kropp innebär för var och en. Både drivkrafter och hinder kommer att lyftas.
 • Dansen som scenkonst för barn och unga - Samtal mellan koreografen Claire Parson och danskritikern Margareta Sörenson
 • Förskolans nya mål - Kroppslig integritet: Med utgångspunkt i Förskolans nya läroplan, LpFö 18 utforskas Dans, uttryck, genus och bildspråk i en workshop med förskolebarn och vuxna under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, LTU, Anna Lindqvist universitetslektor, Umeå universitet och Gustaf Sixten Inga, rektor för Förskolan vid Sameskolan i Kiruna
 • Likvärdig skola – dans och integration: Workshop med elever och lärare från Särskolan och träningsskolan med danslärare från Göteborg och Piteå
 • Jazzdans och Balett ur ett folkbildningsperspektiv – Workshop med förberedande dansutbildningar som Folkhögskolor och föreningar
 • Forskningsseminarium 1: Forskare inom området Dans i skolan presenterar pågående metodutvecklingsarbete inom forskningen, där syftet är att inspirera fler till att börja forska. Med enkla utvärderingsinstrument kan vi fånga in kunskap som påverkar vår sociala hållbarhetsutveckling både i skolsystem och i samhället i stort.
 • Workshop - Dans och språkutveckling samt Dansmatte i grundskolan med danslärarna Ida Sandor och Malin Morin
 • Klassisk balett med elever från Kungliga. Svenska Balettskolan
 • Dans i förskolan: Anna Lindqvist, universitetslektor och Märta Pastorek Gripson, universitetslektor, forskar om undervisningsbegreppet i förskolan och kommer att presentera sitt pågående aktionsforskningsprojekt tillsammans med förskollärare som är delaktiga i studien
 • Att utbilda nästa generations danslärare: Workshop under ledning av Tove Lojander, adjunkt, Danslärarutbildningen vid LTU och av studenterna utnämnd till årets lärare 2019 vid LTU
 • Streetdans på schemat för alla och Improvisation och dansdidaktik inom street under ledning av Ambra Succi och flera streetdansare
 • Vårdansen: Barn, ungdomar och vuxna från olika delar av landet dansar luften, vindarna, blommorna, nymferna, vattnet, vågorna solen och solstrålarna för att tillsammans hylla naturen, årstidsväxlingarna, kretslopp och hållbarhet. Med Antonio Vivaldis musik dansas och välkomnas våren.
 • Seminarium om värdegrund, kroppslig integritet, samtyckeskultur och jämställdhet med Lotta Rajalin rektor för förskolor i Stockholm, Anna Lindqvist universitetslektor och dansforskare och Olivia Björklund Dahlgren, jurist och ordförande för föreningen FATTA.
 • Jag är fantastisk! Flamencodansaren och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken ger en workshop i flamenco med fokus på rytm, estetik, inlevelse och identitet. Flamenco för förskolan, grundskolan, gymnasiet och högskolan.
 • Engagemang, ansvar och hållbarhet för Dans i skolan: Panelsamtal mellan Skolverket, Kulturrådet, SKR, kommuner, högskolor och Institutet Dans i skola
 • Dans på Gymnasiet – en workshop under ledning av danslärare från olika gymnasieskolor som lyfter fram danspedagogikens möjligheter och utmaningar med dansen inom gymnasieskolan
 • Masterclass i piano för musikstudenter och pianister med en av Sveriges främsta konsertpianister Roland Pöntinen
 • Att nå nya grupper med dans - kulturskolans uppdrag: Kulturskolor, danslärare, rektorer och beslutsfattare medverkar i seminariet
 • Forskningsseminarium 2. Hur börjar man forska inom dansområdet? Panelsamtal med dansforskare och studenter samt representanter från Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd
 • Dans, arkitektur, skolmiljö och multimodalitet – en workshop med Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt
 • Våroffer framförs av konsertpianisterna Roland Pöntinen och Love Derwinger

Intresseanmälan
Jag vill få information om när det är öppet för anmälan till workshops och seminarier.

Sveriges sjunde Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturrådet och Sparbanken Nord.