Dans i skolan-biennaler

Institutet Dans i skolan arrangerar Dans i skolan-biennaler vartannat år för att skapa mötesplatser för inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyten mellan barn, ungdomar, lärare, rektorer, förskolepersonal, danskonstnärer, forskare, beslutsfattare och övriga intresserade. Workshops, seminarier, samtal och seminarier står på programmet.

Biennal 2023

10-11 oktober i Piteå  "Vi dansar framtiden"

Biennal 2021

12-13 oktober 2021 i Piteå "Dans, hälsa, estetik
och lärande"

Biennal 2018 

7-9 maj i Skellefteå och Piteå"Mer dans i skolan!"

Biennal 2016

28-29 september i Stockholm "Barn, dans och framtidstro!"

Biennal 2014

8-10 oktober i Skellefteå och Piteå "Dans i skolan för alla!"

Biennal 2012

9-10 februari i Kiruna "Barn, dans och framtidstro!"

Biennal 2009

8-9 oktober i Piteå "Barnen, dansen och yttrandefriheten"

Biennal 2007

5-7 oktober i Stockholm "Barnen, dansen och yttrandefriheten"

Kontakt

Vill du veta mer om Dans i skolan-biennaler och Sommarakademier.