Forskningsseminarium

Doktorander och seniora forskare inom danspedagogik presenterar sin forskning.

Birgitta Sandström, docent i pedagogik, lektor vid Stockholms Konstnärliga Högskola/Dans och Cirkushögskolan, Danspedagogers språkbruk: en studie om dansundervisning på gymnasiet.

Ninnie Andersson, Doktorand i pedagogik, inriktning bedömning vid Luleå tekniska universitet,
Bedömning i dans – ett intersubjektivt sammanhang.

Annika Notér Hooshidar, Lektor modern och nutida dans vid Stockholms Konstnärliga Högskola/Dans och Cirkushögskolan, Dans – förkroppsligad multimodal praktik, om kommunikation i dansundervisning.

Torun Mattsson, Doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, Expressiv dans på schemat – estetiskt erfarande och ovanliga läroprocesser i ämnet idrott och hälsa.

Cecilia Ferm Thorgersen, Professor i musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet, Dans som estetisk kommunikation – aspekter av delaktighet och lärande i skolsammanhang.

Märtha Pastorek Gripson, Högskolan Väst, doktorand i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, Dans och genus i grundskolans danspraktik.

Britt-Marie Styrke, fil dr i idéhistoria med dans- och utbildningsvetenskaplig inriktning. Universitetslektor vid Umeå universitet, Dans och kunskapande.

Anna Lindqvist, forskare och universitetslektor vid Umeå universitet, Dans och genus i förskolan.