Medverkande i Biennalen 2023

Här presenteras några av de medverkande vid Dans i skolan-biennalen 10-11 oktober 2023.

Theresa Gustavsson

Theresa Gustavsson är en mångsidig dansare som har jobbat inom streetdancescenen sedan 2005. Hennes främsta dansstilar är hiphop, popping, locking och house, men det tar inte slut där. Theresa har ett starkt intresse för kulturella danser och hon har spenderat mycket tid på research resor, vilket syns i hennes dansuttryck. Hon har undervisat, varit gästlärare och haft workshops både runt om i Sverige och utomlands. Theresa brinner för community building och har arrangerat över 40 dansevent och deltagit i events och battles runt om i Sverige och världen. Sedan 2019 är hon baserad i Malmö och håller sina egna klasser på Danscentrum Syd, hon är aktuell som dansare, koreograf och producent för föreställningen “YEBO YES!”, arbetar med den ideella föreningen AFIA och under hösten - 23 anlitad som koreograf för en breaking föreställning genom Breaking Association Malmö, samt fördjupar sig i sitt egna projekt “Body Mechanics in Groove and Rhythm”.

Tina Wezelius-Grebacken

Danspedagog och flamencodansare. Utbildad vid Danshögskolan i Stockholm. Tina har stor erfarenhet och djupa kunskaper inom dans. Hon arbetar med stor bredd inom förskola, grundskola och högre utbildning och är adjunkt vid Södertörns högskola.

Foto: Carl Thorborg

Niklas Blomqvist

Niklas Blomqvist har en bred repertoar av klassiska verk, moderna/neoklassiska stycken, dockteater samt musikaler vid kompanier och institutioner. Utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och Bolshoi Ballet Academy.

Pascal Jansson

Pascal Jansson har dansat med bland andra Nationalbaletten i Helsingfors, Kungliga Baletten och Dockteatern Tittut. Utbildad vid Svenska Balettskolan i Stockholm.

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist är biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och ledamot i styrelsen för Stiftelsen Institutet dans i skolan. Hon är Fil. Dr. i Pedagogiskt arbete och forskar om dans i förskolan och skolan. Hon medverkar i forskningsprojektet ”STEAM in early childhood education: An opportunity to traverse gender norms connected to Arts and Stem?” finansierat av Vetenskapsrådet (2023-2026). Hon har mångårig erfarenhet av dansundervisning med barn i olika åldrar och undervisar i dans på förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Anna Lindqvist är ledamot av Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd.

Eva Bojner Horwitz

Med.dr och professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan, KMH. Specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter framför allt musik & dans. Medgrundare av Centrum för social hållbarhet, CSS, vid Karolinska Institutet, KI i Stockholm; forskare vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid KI. Eva Bojner Horwitz är ordförande av hållbarhetsrådet vid KMH samt ordförande av Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd.

Cecilia Björklund Dahlgren

Cecilia Björklund Dahlgren är initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av och verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och grundare av Sveriges första danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet. Cecilia Björklund är ledamot av Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd.

Björn Sprängare

Ordförande i Stiftelsen Institutet Dans i skolans styrelse sedan 2018. Björn Sprängare har disputerat vid Skogshögskolan och haft ledande positioner inom Mo och Domsjö AB (MoDo), Trygg Hansa och Kungliga hovstaterna. Fram till 2011 var han styrelseordförande för det statliga gruvföretaget LKAB. Björn Sprängare är hedersmedlem av Kungliga Filharmonikerna och har varit ordförande i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse. Han är även ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

"Mina barnbarn dansar ofta och då lyser de av glädje och skaparlust. Jag förstår hur viktigt det är att alla barn ges möjligheter att själva få dansa och tillsammans med andra kunna frigöra kreativitet, lekfullhet och samspel. Institutet Dans i skolan gör det möjligt för alla barn och unga att möta dansen som uttrycksform i sin vardagsmiljö skolan och förskolan", säger Björn Sprängare om sitt engagemang i Dans i skolan.

Margareta Sörenson

Margareta Sörenson är sedan 2003 danslärarutbildningens lärare i dansens historia och i koreografi. Hon har en fil mag i dansvetenskap, och är dans- och teaterkritiker i Expressen, skribent i Danstidningen, och författare till böcker om scenkonst, som boken Mats Ek. Hon medverkar i flera internationella tidskrifter som Altérnatives Théâtrales och nättidskriften Critical Stages.

Ida Sandor

Ida är danslärare på Storkyrkoskolan i Gamla stan. Skolan har dans på schemat två gånger i veckan. En danslektion kopplat till annat lärande med ett stort fokus på dans och språkutveckling som är en metod Ida skapat. ”Vi integrerar ämnet svenska då språkutveckling är central”. En lektion fokuserar på dans som konstform och har ett stort fokus på glädjen i det egna skapandet samt på barn och ungas egna uttryck. Vi tror på att erbjuda många olika sätt att lära, se höra och göra, dansen är en sådan metod där också elevernas självkänsla och identitet stärks" Danslärare Ida Sandor.

Elisabeth Sörhuus

Tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm i 20 år, där hon införde dans på skolschemat och såg till att ha dans i olika former i undervisningen under alla år. Det arbetet gav henne flera utmärkelser, bland annat Dagens Nyheters skolledarpris 1998. Numera verkar Elisabeth som seniorkonsult i skolfrågor och arbetar för att öka kontakterna mellan skolan och arbetslivet. Hon är också ledamot av Institutet Dans i skolans styrelse.

Gustaf Sixten Inga

Gustaf Sixten Inga arbetar som bitr rektor vid Kiruna sameskola. Han har tidigare arbetat som förskolelärare och förskolechef i Kiruna kommun efter att utbildat sig till förskolelärare vid Luleå tekniska universitet och drivit friskola i Kiruna under drygt tio år. Gustaf Sixten Inga har även varit ordförande i Kiruna FF och platschef vid Kebnekaises fjällstation och han älskar att vistas ute på fjället.

Malin Morin

Utbildad gymnasielärare i dans & engelska vid Danslärarutbildningen på Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska Universitet. Efter 5 år i Stockholm som danslärare i både grundskola, kulturskola & frivillig verksamhet undervisar hon nu i hemorten på Skellefteå Dans & Balettförening. Där varvas frivillig verksamhet med dans i skola & förskola, skapande skola-uppdrag, Danssagor mm. ”När vi dansar tillsammans utvecklas vi både individuellt & som grupp. Det gör oss både lyhörda, empatiska, nyfikna, lustfyllda & modiga i vårt lärande. Dans är hälsa för kropp & själ samtidigt som det skapar verktyg för att ta oss an kunskap på nya sätt.”

Musikhögskolans Kammarkör i Piteå med dirigent Erik Westberg

Musikhögskolans kammarkör i Piteå bildades 1990 av Erik Westberg. Kören utgörs idag av 25-30 sångare från olika program vid Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet samt sångare från Framnäs folkhögskola. Körens repertoar består främst av a cappella-verk från romantik till samtid. Kammarkören har uruppfört ett flertal verk av bland andra Jan Sandström, Jan Ferm och Emil Råberg samt flera av musikhögskolans kompositionsstudenter. 

SNÖ

Foto: Jonas Jörneberg

Genom dans och dockor gestaltas livet i den samiska fjällvärlden. Snön knarrar och gnisslar. Isen spricker. Vi får vi följa en renkalv som kommer bort från sin hjord. Rädd och vilse möter den några av alla de djur som håller till i fjällvärlden. De snabba hararna och rytmiska lämlarna förstärks med ljudeffekter och musik som för berättelsen framåt. Renkalven möter allt med stor nyfikenhet tills björnen kommer, stor och obeveklig men kanske något sömnig efter att ha legat i sitt ide. När vinter blir till vår och isen spricker fångas den lilla kalven till slut in och blir återförenad med sin hjord, nu med en öronmärkning som matchar de andras. Ur ett storslaget fjällandskap med rikt djurliv och samiskans mer än 200 ord för snö; olika sorts snöande, snö som ligger på marken, flygig snö, klibbig snö, hård snö, blöt snö, isig snö, hämtar Tittut denna gång inspiration. Detta vackert vita landskap skapar fond till föreställningen SNÖ. 

Dansföreställningen arrangeras av Dans i Nord, Norrbottens dansinstitution med uppdrag att arrangera, producera och förmedla professionell danskonst. Dans i Nord vill främja möjligheterna för länsinvånarna i Norrbotten att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av dans i varje steg på alla nivåer och har ett regionalt uppdrag att ta fram ett utbud av föreställningar för barn och unga och samlar föreställningar och aktiviteter under Unga Dans i Nord. 

Medverkande:

  • Pascal Jansson har dansat med bland andra Nationalbaletten i Helsingfors, Kungliga Baletten och Dockteatern Tittut. Utbildad vid Svenska Balettskolan i Stockholm.
  • Niklas Blomqvist har en bred repertoar av klassiska verk, moderna/neoklassiska stycken, dockteater samt musikaler vid kompanier och institutioner. Utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och Bolshoi Ballet Academy.

Mer information

Ninnie Andersson

Ninnie Andersson arbetar som lektor i danspedagogik och ämneschef vid Stockholms konstnärliga högskola. Hon disputerade i pedagogik 2016 med avhandlingen Communication and Shared Understanding of Assessment: A Phenomenological Study of Assessment in Swedish Upper Secondary Dance Education. Forskningsintresset rör danspedagogik med fokus på bedömning, community dans för personer över 65 år, hur kunnande i dans skrivs fram i kursplaner och kan artikuleras i undervisning. Ninnie är engagerad som expert på Skolverket inom revideringsarbetet med ämnesplaner inom ämnesbetygsreformen. Utöver detta är hon legitimerad gymnasielärare och verksam jazzdanslärare på Södra Latins gymnasium och Kulturama gymnasium.

Björn Emmoth

Björn är rektor för Kulturskolan i Kalix sedan år 2000, med ansvar för frivillig verksam inom alla de vanliga uttrycksformerna, men också med ett ansvar för estetiska ämnen i bl a grundskola, gymnasium och en artist- och musikerutbildning på folkhögskolenivå. De senaste 3 åren har han dock endast ett övergripande ledningsansvar för kulturskolan eftersom han för närvarande doktorerar i forskningsämnet pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, med inriktning på estetiska lärprocesser. Björn har också varit vice ordförande för Sveriges Kulturskoleråd och styrelsemedlem i nio år, där inte minst kulturskolans koppling till skolan har varit ett område som drivits med stort engagemang.

Ioanna Aleynikova

Choreographer-director Ioanna Aleynikova. 20 years. The students’ call me Ivanka for short.
Work experience in Ukraine - 3 years, in Sweden - 1 year.
Graduated from the state choreographic school in Ukraine and created own dance group.
(Now studying in University). Participation in many competitions and concerts (in Ukraine).
Work with different styles: Modern, Classic, Contemporary, Jazz-Funk, Jazz-Modern
Mandatory component in work: practice of gymnastics, acrobatics, stretching and plastics.
My main goals at work at the moment are to be friends with my students and develop art with children. 

Eja Lindqvist

Verksam danspedagog 24 år i Solna kulturskola
Varit ledare för dansverksamheten på Solna kulturskola under 15 år. Utvecklingsledare för Solna kulturskolas pedagogiska program och samverkansformer med för och grundskolor i Solna stad.

Har utvecklat och skapat ett flertal olika förskoleprogram med tex språkutveckling, värdegrund, eller naturvetenskap i fokus. (Samt danssagor och interaktiva barnteatrar för åldrarna 1-2 samt 3--6 år)
Mottog Solna stads jämställdhetspris är 2009 och har sedan dess arbetat kontinuerligt med värdegrund inom grundskolan, med dans och dramaövningar.

Undervisar musik och danslektioner för anpassad grundskola och gymnasie i Solna stad.
Använder stödtecken i undervisning med förskola och grundskola.

Sylvia Carlsdotter. Foto: Fredrik Nilsson

Sylvia Carlsdotter

Verksamhetschef Kulturskolan i Simrishamn.
Föreläsare inom barnkonventionen med extra fokus kulturområdet. Barnrätt strateg. Tog initiativet till första Kulturgarantin i Sverige 2005 - Elevens Kulturgaranti i Simrishamn. Sakkunnig i Kulturskolecentrum/Kulturrådet.

Lina Boqvist

Studerar till förskollärare, och läser sista året på Luleå tekniska universitet. Vid sidan av förskollärarprogrammet valde jag att läsa två kurser ”Dans i skola ” samt ”Att skapa dans för barn och unga”. För att utmana mig själv. Då jag tror att vi vuxna oftare behöver utmana oss själva, tänka nytt och öppna nya dörrar. För att kunna skapa en tillåtande miljö för barn att lära och utvecklas på ett lustfyllt sätt.
Skogen, naturen och rörelse ger mig en enorm inspiration. Det vackra och sinneliga.

Jenny Selander Jönsson

Jenny Selander Jönsson är danslärare och har jobbat på kulturskolan i Kalix i snart 20 år. Jag bedriver dans i skolan för förskoleklass -årskurs 3, samt kortare projekt för mellanstadiet och vissa år även i förskolan. Jag undervisar även grupper på kvällstid och har i år över 70 elever från 5 år upp till gymnasieåldern.
Eget uttryck, utforskande av rörelser och delaktighet är tre viktiga ingredienser i min undervisning. Dans i skolan är ett fantastiskt redskap att träna sociala färdigheter, samarbeta, uttrycka med kroppen det vi inte kan sätta ord på, träna motoriken och känna glädje. Det är ett viktigt uppdrag som jag är stolt över att bedriva för barnen i Kalix.

Susanne Westman

Universitetslektor i pedagogik tillika utbildningsledare för förskollärarprogrammet och uppdragsutbildning inom pedagogik och lärande vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid LTU.

Märtha Andersson

Märtha Andersson är filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning samt universitetslektor vid Institutionen konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet (LTU).

(Arbetar som forskare och lärarutbildare inom Grundlärarprogrammet F–3 och 4–6 och Förskollärarprogrammet med särskilt fokus på läs- och skrivinlärning/läs- och skrivutveckling, barn- och ungdomslitteratur, barn- och ungdomskultur och estetiska lärprocesser samt studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Utifrån lång erfarenhet från tidigare arbete inom förskola/grundskola är mitt forskningsintresse riktat mot berättande och berättandets möjligheter såväl det digitala berättandet som berättande genom andra språkliga uttrycksformer samt olika lärandeprocesser ur ett didaktiskt perspektiv.)

”Genom dans, bilder och andra estetiska uttryck kan man hjälpa barn att göra sin röst hörd”

Sophia Färlin-Månsson

Sophia Färlin-Månsson är lektor i dans för barn och unga på Stockholms konstnärliga högskola. Hon är utbildad ämneslärare i dans för gymnasiet och har utöver det lång erfarenhet av olika uppdrag. Bland annat olika skapandeskola-projekt i förskola och skola, dansundervisning för olika åldrar, koreograf för dansteaterföreställningar för barn och det största projektet på senare tid har varit arbetet med metoden Dansa en bok.

Karin Rickardsson

Karin Rickardsson är programansvarig universitetsadjunkt vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet samt leg. gymnasielärare i dans. Karin har arbetat med dans inom Kulturskola, grundskola, gymnasium, högskola, privat hobbyverksamhet och studieförbund. På högskolan för scen och musik har hon undervisat dans och dansdidaktik för blivande förskollärare, grundskollärare, ämneslärare, operasångare och musikalartister.

Karolina Kowalska

Mitt namn är Karolina Kowalska och jag är danslärare utbildad vid Luleå tekniska universitet. Jag kommer att medverka från Danscentrum Norr under årets dans-i-skolan-biennal.
Danscentrum Norr är en ideell organisation som arbetar för att förbättra villkoren för danskonstnärer och göra dansupplevelser möjliga. Under våren 2023 arbetade jag med projektet "Kartläggning av dans i skolan i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland.". Jag kommer ha nöjet att få presentera utdrag ur rapporten samt bjuda in till samtal kring innehållet och en väg framåt för dansen i skolan.

Josephine Björklund

Josephine Björklund är ämneslärare i dans och har varit verksam inom gymnasieskolans estetiska program i 22år. Detta i huvudsak på Fryshusets Gymnasium i Stockholm. Utbildad vid Danshögskolan, Stockholm, Chichester Institute of Higher Edu, Chichester, England samt Movement Research New York.

Jenny Lindevall

Jenny Lindevall jobbar som adjunkt i dans samt proprefekt och studierektor på Institutionen för Konstnärliga studier vid Karlstads universitet. Jenny har utöver dansundervisning på gymnasium och Kulturskola främst jobbat med dansdidaktiska frågor vid Karlstads universitet sedan 2010. På universitetet undervisar hon på dansämnets olika kurser så som Danspedagogiska året och fortbildningskurserna Dans i förskola och skola 1 och 2 och hon undervisar även inom flera olika lärarprogram så som förskollärare, idrottslärare, grundlärare F-3 och grundlärare inriktning fritidshem.

Sandra Rääf

Sandra Rääf är ämnesansvarig och förstelärare i dans på Södra Latins gymnasium samt adjukt i danspedagogik med inriktning mot VFU på SKH. Sandra är utbildad på danshögskolan, Teaterhögskolan med inriktning mot dans i Helsingfors samt vidarestudier på Movement Research i New York. Sandra har lång erfarenhet att undervisa i gymnasieskolan samt på yrkesutbildningar. I huvudsak undervisar Sandra i modernt, improvisation och komposition. På sidan av dansen så har Sandra även utbildat sig till viryayogalärare RYT200 och jobbar nu även som yogalärare.

Lotta Rajalin

”Dansen är ett ursprungligt språk som fungerar internationellt och ger så mycket, rörelseglädje, social gemenskap, kondition, muskelstyrka och rörlighet, självtillit samt stimulerar hjärnan och sänker stressnivåer som leder till livsglädje och psykiskt välmående.Så varför skulle vi inte dansa genom hela livet!?”
Lotta Rajalin, rektor för 11 förskolor i Stockholm

Förskollärare, grundskollärare och rektor som arbetat med barn och ungdomar sedan 1978.
Jag är stolt över mitt rektorsområde där 12 lärare utbildat sig i dans vid Luleå Tekniska Universitet och nu sprider dansglädje bland alla 700 barn och 150 pedagoger. Det är stort och gör skillnad!

Malin Kedborn

Arbetat som förskollärare i Västerås i snart 10 år. Utbildad Lärare tidigare år, Förskola -åk6 vid Mälardalens högskola, varav en 7,5 hp kurs var Estetiska lärprocesser som innehöll några få timmar dans. Har en fil.mag. i Didaktik. Särskilt intresserad av att arbeta med språk och estetiska uttryckssätt i undervisningen med barnen. Deltog i projektet Dans i förskolan i Västerås via Institutet Dans i skolan. Det har bidragit till mer dans i undervisningen med barnen.

Anna Emilsson

Anna är verksamhetsledare för Språng tillsammans med Jenny Sandgren Wahlström och konstnärlig ledare för den semi-professionella ensemblen Konstra. Sveriges ledande organisation för utvecklingen av funktionsöverskridande danspraktik. Inom Språng har Anna även ansvar för undervisningen på högskolan. Bla med Högskolan för scen och musik, Balettakademin och Stockholms Konstnärliga Högskola. Anna är dansare, koreograf, regissör och danspedagog med en bakgrund i performance, talteater och fysisk teater. Utbildad på Gotlands Dansutbildningar och Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Genom åren har hon bland annat jobbat med Candoco Dance Company, The People Pile Arts Collective, Frauke Requardt, Alex Julyan, Gill Clarke, Sonia Boyce, Benedikte Esperi, Eva Ingemarsson Dansproduktion, Danskompaniet Spinn, Ami Skånberg Dahlstedt, Embla, Xenia Kriisin och Nadia Nair m.fl.

Andreas Erbrink

Andreas Erbrink är adjunkt i dans, inriktning jazzdans samt programansvarig för kandidatprogrammet i danspedagogik vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Andreas är utbildad vid Balettakademien i Stockholm 2000-2003 och har sedan dess varit verksam dansare inom jazzdans samt modern och nutida dans i olika former och miljöer, nationellt och internationellt. Han arbetar även på Balettakademien i Stockholm vid de olika dansutbildningarna.

Katja Palmgren

Katja Palmgren är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm och har en lång erfarenhet av dans i skola & förskola. Under sina verksamma år har hon samlat på sig metoder och kunskap om hur dansundervisning i olika sociala kontexter kan vara till stor hjälp för att kommunicera över språkgränser och stärka identiteten hos barn och ungdomar.

Katarina Sixten Inga

Katarina Sixten Inga arbetar som rektor på Kiruna Sameskola. Jag har tidigare arbetat som förskollärare, utvecklingsledare för förskolan och förskolechef i Kiruna kommun. Dansen har alltid haft stor betydelse både privat och i mitt arbete. Att få uppleva barn och elevers glädje, lekfullhet, kreativitet och samarbete i dansen är fantastiskt. Genom dansen stärker barn och elever sin självkänsla och identitet.

Sara Lockby

Sara Lockby är utbildad vid danslärarutbildningen vid LTU i Piteå. Hon arbetar med dans i skolan samt dansgrupper på eftermiddag- och kvällstid på Musik & Dansskolan i Piteå där hon har arbetat i 11 år.
Sara har under flera år undervisat i dans på den anpassade grundskolan och brinner för att tillgängliggöra dansen för alla. Hon arbetar också med ”Dans för hälsa” och dansgrupper för barn och unga med funktionsvariationer.

Caroline Gustafson-Asp

Har examen från ämneslärarutbildningen vid LTU i dans och historia. Har bland annat byggt upp dansverksamheten på Hallstahammars kulturskola och drev där ett 3-årigt skapande skola projekt med fokus på dans, demokrati och identitet samt barnkonventionen. Senast har jag arbetat med dans i förskolan i Västerås Stad. ”jag brinner för att genom dans stärka barns egna uttryck, självkänsla och ge dem tillgång till ett ytterligare språk, dansspråket.”