Under kommande läsår 2013-2014 ger Luleå tekniska universitet i samverkan med Institutet Dans i skolan två fristående distansutbildningar:   DANS I SKOLAN 7,5 hp Kursen "Dans i skolan" riktar sig till lärare från hela landet på samtliga stadier i det

Läs mer