Danslärare – populär yrkesgrupp som får jobb visar kartläggning

Hela 75% av de som utbildar sig till danslärare arbetar inom yrket redan inom ett år efter sin examen. Det visar en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet (LTU) 2008–2019 samt Dans och Cirkushögskolan (DoCH) från 2016–2019 som Institutet Dans i skolan har gjort. 90% av de som gått danslärarutbildningar arbetar som lärare antingen med dans och/eller med sitt andra ämne.

Bild: Dans i förskolan i den stora danssalen på Campus Piteå vid LTU. Foto: Hans-Olof Utsi

”Intresset för dans i skolan ökar och fortfarande är efterfrågan efter danskompetens stor från grundskola och förskola, men det finns också nya dansverksamheter inom kulturskolor, gymnasieskolor samt förskolor och i annan frivillig verksamhet som efterfrågar danslärare”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet (LTU) har sedan danslärarutbildningen startade höstterminen 2003 på Musikhögskolan i Piteå utbildat ca 80 danslärare som nu finns spridda runt om i landet. Utbildningen utbildar ämneslärare i dans för gymnasieskolan 300 hp med dans – fördjupning dans eller dans och annat ämne. 2011 fick även Dans- och Cirkushögskolan, numera Stockholms konstnärliga högskola (SKH) i Stockholm examensrätt för ämneslärare i dans och 2016 startade utbildningen också vid Göteborgs Universitet.

Utexaminerade ämneslärare inriktning dans

I denna uppföljning som genomfördes vårterminen 2020 finns utexaminerade ämneslärare inriktning dans från Luleå tekniska universitet samt från Dans- och Cirkushögskolan.

Flera danslärare arbetar i mer än en skolform eller organisation, t.ex. är kulturskola och grundskola en vanlig kombination. I den här uppföljningen placeras danslärarna där de har största delen av sin tjänst förlagd.

På LTU har från 2008 t.o.m. 2019 utexaminerats 77 lärare på tolv årsklasser och från DoCH 14 lärare på fyra årsklasser. På LTU har det i genomsnitt utexaminerats 6,5 lärare per årskull och på DoCH 3,5 per årskurs.

Denna uppföljning beskriver inte utbildningen i Göteborg eftersom ännu inte någon utexaminerats där. I översynen redovisas först LTU och DoCH var för sig.

Redovisning av LTU och DoCH

Luleå tekniska universitet har 77 utexaminerade varav 66 har svarat på enkäten (86% svarsfrekvens).

Verksamma som danslärare och/eller lärare i annat ämne 59 av de 66 (90%)

Lärare i

Dans                                                                 39
Dans och matematik                                      2
Dans och Idrott och hälsa                             2
Dans och engelska                                         1
Dans och svenska                                          1
Dans och franska                                           1
Dans och spanska                                          1
Dans och so                                                     1
Dans och musik                                               1
Dans och förskollärare                                    1 _______________________________________________________________

Sammanlagt antal lärare i dans                       50 (76% av 66)

Lärare i annat ämne (förskollärare 2, idrott och hälsa, bild, engelska
lågstadielärare, matematik, speciallärare och yoga)                           9             __________________________________________________________________________ Sammanlagt antal som arbetar som lärare                                       59 (= 90 % av 66)
Av de resterande 7 arbetar två som dansutvecklare och danskonsulent
samt 5 med andra yrken eller är utan arbete                       7
__________________________________________________________________________
Totalt                                                               66

Dans och Cirkushögskolan har 14 utexaminerade danslärare varav 6 har svarat på enkäten (43%).

Verksamma som danslärare och/eller lärare i annat ämne

Lärare i dans                                                                 4
Dans och engelska                                                       1

_____________________________________________________________

Sammanlagt antal lärare i dans                               5 (80 % av de 6)

 

En utexaminerad studerar inom annat område                  1
_______________________________________________________________

Totalt                                                                                           6

Lärare i dans från LTU och DoCH fördelade på skolformer och organisationer

Många danslärare arbetar i mer än en skolform eller organisation och det är vanligt att de arbetar i grundskola och kulturskola. I tabellen nedan placeras de där de har största delen av sin tjänst.

Av de 91 (77 från LTU och 14 från DoCH) som utexaminerats har 72 svarat = 80% svarsfrekvens.

Av dessa arbetar 55 som danslärare = 75%.

Dessa 55 fördelar sig enligt följande:

                                                                            LTU                       DoCH         Sammanlagt

Grundskola                                                        15                         1                 16

Gymnasieskola                                                 13                         1                 14

Kulturskola                                                         13                         1                14

Privat dansskola och föreningsliv                   6                           1                7

Folkhögskola                                                        1                         1                2

Högskola                                                               1                                           1

Förskola                                                                 1                                          1

__________________________________________________________________________________

Totalt                                                                    50                         5                55

 

Danslärare i hela landet

De utexaminerade lärarna från lärarutbildningarna i dans vid LTU och DoCH finns över hela Sverige.

I sammanställningen här nedan finns fler orter än antal utexaminerade lärare vilket beror på att flera av lärarna arbetar i mer än en kommun. Dessutom finns det fler än en danslärare i 11 av kommunerna. Dessa kommuner är markerade med fet stil.

Norrland har utexaminerade danslärare i 10 kommuner

Piteå, Luleå, Skellefteå, Boden, Bollnäs, Gävle, Umeå, Sandviken, Örnsköldsvik och Östersund

Svealand har utexaminerade danslärare i 19 kommuner

Solna, Stockholm, Sundbyberg, Örebro, Borlänge, Botkyrka, Filipstad, Hallstahammar, Flen, Karlstad, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Södertälje, Torsby, Vallentuna och Uppsala

Götaland har utexaminerade danslärare i 19 kommuner

Göteborg, Växjö, Båstad, Borås, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Jönköping, Lomma, Markaryd, Motala, Munkedal, Norrköping, Partille, Tranås, Trollhättan, Visby, Vänersborg, och Värnamo

Uppföljningen genomförs vartannat år

”Detta är tredje gången vi gör uppföljningen, som görs vartannat år och det är glädjande att se att danslärare är en populär yrkesgrupp som efterfrågas i skolor runtom i landet!” berättar Cecilia Björklund Dahlgren.

I den första uppföljningen som Institutet Dans i skolan gjorde våren 2016 fanns det endast utexaminerade danslärare från LTU:s danslärarutbildning i Piteå och den visade att närmare 90% av danslärarna med examen från LTU var verksamma som danslärare på gymnasium, grundskola och/eller kulturskola. I den andra uppföljningen från 2018 med LTU och DoCH svarade 96 % att de arbetade som danslärare. 2018 hade LTU examinerat 65 danslärare och DoCH 11 danslärare.

Att dansa och undervisa ger energi och glädje

”Danslärarutbildningen i Piteå gav mig också möjlighet att uppfylla och stå stadigt i mina drömmar. Att dansa och undervisa i olika åldrar ger mig massor med energi och glädje. Skolans olika linjer och kreativa stämning är en stor inspirationskälla värd att utnyttja”, säger Ida Sandor som har en examen i dans och historia och arbetar som danslärare i Skärholmen på Västerholms friskola med inriktning dans, språk och identitet för årskurs F-9.

Kontakt

Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet, tel. 070-586 15 15, e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Mer information

Ladda ned uppföljningen