DANSMATTE-kurs i Stockholm

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.

 

I Johan Skytteskolan i Älvsjö har Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, i samverkan med matematiklärare Helena Fridström utvecklat DANSMATTE för högstadiet med stor framgång. De har skapat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Intresset för DANSMATTEN är mycket stort i Sverige och nu finns också ett läromedel (DVD + skrift) som inspiration.

 

Institutet Dans i skolan arrangerar en tvådagars kurs i DANSMATTE där utgångspunkten är dansmatte för högstadiet. Deltagarna kan naturligtvis också vidareutveckla dansmatten för andra stadier.

Dansmattekursen vänder sig till dansverksamma (danslärare, danspedagoger, dansare och koreografer).

 

DANSMATTE-kursen under ledning av Ninnie Andersson och Helena Fridström äger rum på Moderna museet i Stockholm. Lördagen den 17/11 2012 kl.11–16 och lördagen den 2/2 2013 kl. 11- 16.

 

Institutet Dans i skolan bjuder på DANSMATTE-kursen. Ladda ner flyer.

 

Det går inte längre att anmäla sig då kursen är full. Anmäl dig här via formulär här senast 26/10 om du önskar delta vid nästa kurstillfälle. Begränsat antal platser!

 

VÄLKOMNA !

Cecilia Björklund Dahlgren

Institutet Dans i skolan