Återgå till blogg

DANSMATTE för högstadiet har utvecklats med stor framgång av Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet. Det är en unik metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. &nbsp

Läs mer

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grup

Läs mer

Allt fler skolor och kommuner vill arbeta med dans i skolan men också använda dansen i annat lärande. Dansmatte har länge varit en populär metod för att barn på lågstadiet ska lära sig matematik med hjälp av dans. Nu finns Dansmatte även för högstadiet oc

Läs mer

På skolvärlden.se finns ett webTV-reportage från ett inspirerande seminarium på MA/NO-bienetten. Dansa fram lösningarna på mattelektionen och låt eleverna testa enkla experiment. Klicka på länken och se själv!

Läs mer