Prestigefull danstidskrift recenserar Dansmatte

DANSMATTE för högstadiet har utvecklats med stor framgång av Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet. Det är en unik metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik.

 

I tidskriften om danspedagogik och dansforskning, Nordic Journal of Dance har läromedlet Dansmatte för högstadiet (DVD + skrift ), producerat av Institutet Dans i skolan, nyligen recenserats av Gudbjörg Arnardottir från Island som konstaterar att "Dansmatte för högstadiet visar utan tvekan att en koppling mellan dans och matematik är möglig, och att metoden kan anpassas för skolan"

 

Det är av stor betydelse för området Dans och lärande att Dansmatten når ut internationellt så att fler elever får chansen att använda dansen i lärandet. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.

 

"Intresset för DANSMATTE är mycket stort och särskilt nu när matematikundervisningen ska stärkas och rektorer och lärare letar efter nya metoder för att kunna nå målen i matte. Institutet Dans i skolan gratulerar dansläraren och doktoranden Ninnie Andersson för hennes stora framgång med DANSMATTEN så att elever och lärare i andra länder också involveras", säger Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid LTU och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

 

Läs recensionen in sin helhet:

http://www.nordicjournalofdance.com/dansmattereview.html

 

Se trailer om dansmatte:

http://www.youtube.com/watch?v=uKNKSqMLjlM