Inför dans under skoldagen! Ny film om Dans i skolan i samarbete med Skolverket

Varför dans som uttrycksform i skolan? Dans där eleverna stimuleras att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor i dans eller visa upp en dans som är koreograferad har tidigare varit sällsynt i skolan. Nu har Skolverket och Institutet Dans i skolan i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) producerat en film om Dans i skolan för att inspirera och visa hur dans i skolan kan gå till. 

– Dansen har inte haft en stark ställning i skolan om man jämför med andra estetiska uttrycksformer som bild och musik. Dansen som uttrycksform i skolan kan ses ur flera aspekter såsom den kulturella, sociala, kinestetiska, emotionella, kognitiva och estetiska aspekten. Uttryck, inlevelse och eget skapande står i fokus när eleverna får möta dansen som uttrycksform i skolan, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.