Nära hundra kommuner har dans i skolan under ledning av danslärare visar kartläggning

En ny kartläggning med kultur- och musikskolor i Sveriges samtliga 290 kommuner visar att 86 kommuner har obligatorisk dansundervisning i grundskolan under ledning av danslärare. Kartläggningen har genomförts av det nationella Institutet Dans i skolan.

Dans är en viktig uttrycksform för barn och ungdomar. Många dansar på fritiden i kulturskolor, dansskolor och föreningar och då är det ofta förenat med höga terminsavgifter. Det är långt ifrån alla som möter dansen som konstform i sin vardagsmiljö på det vis som barn och ungdomar får ta del av bild och musik på skolschemat.

– Institutet Dans i skolans vision är dans i skolan för alla! För att alla elever ska få tillgång till dansen som uttrycksform måste de få obligatorisk dansundervisning i grundskolan under ledning av danslärare, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för det nationella Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Synliggöra och sprida kunskap

Institutet Dans i skolan arbetar med att synliggöra dans i skolan-verksamheterna och sprida kunskaper till skolor, kommuner och högskolor för att bredda intresset och öka ansvarstagandet.

– Det är viktigt att visa hur det faktiskt ser ut när det gäller elevernas möjlighet att få skapa, utvecklas och lära med hjälp av dansen som uttrycksform i skolorna, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Under mars-maj 2021 har Institutet genomfört en kartläggning för att få en tydlig bild över hur många kommuner som erbjuder dans som uttrycksform i grundskolan. Kartläggningen, som har 100% svarsfrekvens då kultur- och musikskolor i Sveriges samtliga 290 kommuner har besvarat enkäten, visar att 86 kommuner har obligatorisk dansundervisning i grundskolan under ledning av danslärare.

– Dansundervisningen i grundskolorna koordineras oftast av kommunernas kultur- och musikskolor men eftersom det också finns obligatorisk dansundervisning i grundskola som arrangeras av andra än kultur- och musikskolor, kan vi uppskatta att åtminstone hundra kommuner har detta, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Stort intresse för dans i skolan

Intresset för dans i skolan i Sverige är stort. Av 290 kommuner har 288 kultur- eller musikskolor, och av dessa erbjuder 206 dansundervisning som frivillig verksamhet på fritiden. Flera av de kommuner som enbart bedriver dans på fritiden planerar att introducera obligatorisk dansundervisning i grundskolan under ledning av danslärare. Det finns även ett ökat intresse för dans i förskolorna med förskolor som har introducerat dans under ledning av danslärare som koordineras från kulturskolor eller på annat vis direkt från kommunerna. Dessutom finns många mindre ettåriga dans i skolan projekt runt om i landet som finansieras genom medel från Kulturrådets Skapande skola-verksamhet. Flera Dans i skolan-projekt inom ramen för Skapande skola har utvecklats till längre projekt där dansen permanentats i grundskolan efter projekttiden.

– Institutet har som uppgift att öka kunskapen om dansen som uttrycksform i skolan och vi är glada att presentera en kartläggning som landets samtliga kommuner har deltagit i. Vi hoppas att den genom att ge en tydlig bild av hur det ser ut ska ge värdefull kunskap. Kartläggningen visar att många kommuner har dans som uttrycksform i grundskolan, hela 86 stycken, samtidigt som den också visar att det är stora skillnader mellan landets 21 regioner, säger Björn Sprängare, ordförande i Institutet Dans i skolan.

Läs kartläggningen

Foto: Hans-Olof Utsi