Ny artikel: Kroppen skapar kunskap i förskolan

Barns lärande sker genom kroppen och alla sinnen. Därför behöver förskolläraren lyssna in och använda sin kropp i mötet med barnen, för att stärka deras erfarenheter genom gester, mimik och rörelser, visar flera olika studier, skriver Anna Lindqvist i en artikel på Skolverkets hemsida.
Anna Lindqvist är universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och forskare inom dans och genus vid Umeå universitet samt ledamot i Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd och styrelse.