Nytt material om Dans i förskolan

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11) och enligt läroplanen för förskolan ( LpFö 18) ska den ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Nu vill förskolor få hjälp med dans och lärande med utgångspunkt i olika aspekter såsom den motoriska, sociala, emotionella, kulturella och estetiska. I dansen stärks barnens kroppsmedvetenhet och motorik och samtidigt utmanas fantasi, uttryck och det egna skapandet både som individ och i grupp. Från forskning och beprövade erfarenheter lyfter man fram hur viktigt språk dansen är för förskolebarnens utveckling och lärande.

Institutet Dans i skolan har tagit fram ett informationsmaterial bestående av ett bildspel, informationsblad och artiklar med fokus på Dans i förskolan som du hittar här.