Uppföljning av examinerade danslärare vårterminen 2016

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning över de som genomgått danslärarutbildning i Sverige sedan 2003 för att se vad de arbetar med nu.

Studien visar att av 47 tillfrågade examinerade lärare, arbetar 43 som danslärare idag.

Sedan 2003 finns danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet (LTU) och 2011 fick Dans och Cirkushögskolan (DoCH) i samarbete med Stockholms universitet examensrätt att starta ämneslärarutbildning i dans. De första danslärarna som utbildats från DoCH examinerades våren 2016 så de finns inte med i den här uppföljningen eftersom den gäller läsåret 2015-2016. Göteborgs universitet har också fått examensrätt och de startar ämneslärarutbildning i dans höstterminen 2016.

Institutet Dans i skolan har ambitionen att vart annat år genomföra en uppföljning över de som genomgått danslärarutbildning.

Läs uppföljningen Geografisk spridning för över de 43 verksamma danslärarna utbildade på danslärarutbildningen vid Luleå Tekniska Univrsitet