Vi möts i dansen!

– Dansen är vårt viktigaste språk! Så sa Cecilia Björklund Dahlgren på Kulturnatten i Stockholm när Stiftelsen Institutet Dans i skolan medverkade med en dansmanifestation på Stortorget i Gamla stan i samarbete med Mäster Olofsgården.

Barn och unga möttes i danser med influenser från olika länder inför en stor publik på Stortorget.

Vi kommunicerar med varandra i våra kroppar

– Vi kan mötas i dansen, vi behöver inte använda det talade språket, vi uttrycker oss och kommunicerar med varandra i våra kroppar genom dansen, sa dansläraren Ida Sandor som bland annat har arbetat med dans och språkutveckling i skolor med elever som talar många olika språk när hon intervjuades på scenen tillsammans med Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid LTU och Tina Wezelius Grebacken, danslärare och flamencodansare som också medverkade i Kulturnatten.

– Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Inom ämnet idrott och hälsa ingår dansen och då är det dansen som umgängesform, den folkliga danstraditionen och sällskapsdansen som eleverna möter. Dansen som konstform, där eleverna stimuleras att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor i dans, skapa dans, berätta något i dans eller visa upp en dans som är koreograferad, har varit sällsynt i skolan. Nu kommer Storkyrkoskolan i Gamla stan introducera dans på skolschemat med två timmar per vecka och det är fantastiskt! I vår manifestation på Kulturnatten visar vi vad dansen är, dans är glädje, det är att mötas, dans ger stärkt självkänsla och överbryggar gränser, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Alla barn och unga borde få möta dansen och skolan möter alla barn

– Alla barn och unga borde få möta dansen och skolan möter alla barn. Där kan de ges möjlighet att möta uttrycksformer som de inte får med sig hemifrån, sa dansläraren och flamencodansaren Tina Wezelius Grebacken som berättade att hon mötte dansen på högstadiet genom en danslärare i skolan och nu arbetar hon med dans i skolan i många olika skolor samtidigt som hon också är professionell flamencodansare.

Om Dans i skolan

Stiftelsen Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap så att alla elever får möta dansen som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att förankra dansen i skolan.

Målen för Institutet Dans i skolan är

  • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
  • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Utgångspunkter för Institutet Dans i skolans arbete är

  • FN:s Barnkonvention
  • Agenda 2030
  • Nationella kulturpolitiska målen
  • Skolans läroplaner
  • Nationella folkhälsomålen