Dans i skolan-biennal 2023
"Vi dansar framtiden"

Den åttonde nationella Dans i skolan-biennalen äger rum 10-11 oktober i Piteå.

Syftet är att skapa mötesplatser för inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyten mellan barn, ungdomar, lärare, rektorer, förskolepersonal, danskonstnärer, forskare, beslutsfattare och övriga intresserade.

Danskonst för barn och unga i förskola och skola presenteras, elevernas eget skapande i dans står i fokus och Institutets samarbete med Skolverket och SKR lyfts fram.

Sveriges åttonde Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå
kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord.

Information och anmälan

Tid och Plats

  • Tisdag 10/10 kl. 11- 21 (inklusive lunch och middag)
  • Onsdag 11/10 kl. 8.30 – 15.30 (inklusive lunch)

Dans i skolan-biennalen ägde rum i Piteå på Studio Acusticum och i Luleå tekniska universitets danssalar, Kunskapsallén.

Bilder

Program

Anmälan

Här kan du anmäla dig till Dans i skolan-biennalen 2023 senast 30 september. Anmälan är nu stängd.

Avgift

Pris: 600 kr/dag. 1 000 kr för två dagar. Begränsat antal platser, först till kvarn. Sista anmälningsdag är 30 september 2023. Anmälan är bindande, men bekräftelse och faktura kan överlåtas till annan person.

Medverkande


Resa och logi

Deltagarna arrangerar själva resa och logi, men nedan rekommenderar vi några boenden. Det går bra att resa med tåg, buss, bil och flyg till Piteå.

  • Stadshotellet Piteå, nämn att det gäller Biennalen för att få subventionerat pris

  • Storstrand Kursgård, enklare boende

  • Piteå Vandrarhem

Kontakt

Institutet Dans i skolan
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se, dansiskolan@dansiskolan.se  

Arrangörer

Sveriges åttonde Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord.

Välkommen!

VI DANSAR FRAMTIDEN

och tillsammans tar vi det självklara danssteget framåt!

Kropp, dans, uttryck och energi bidrar till ett kreativt samhälle. När barn och unga får ta plats med hjälp av dansen som uttrycksform i sina förskolor och skolor stärks identitet, hälsa, estetik, eget skapande, inkludering och delaktighet. Vi lever ännu inte upp till barns och ungas rätt till fysisk aktivitet dagligen. Ohälsan har ökat och många unga människors utanförskap likaså och det ökade våldet ställer stora krav på samhället och skolan måste hitta vägar för en likvärdig skola.

Fler kommuner, förskolor och skolor stärker nu kulturen och särskilt dansen som uttrycksform och synliggör dansens betydelse för barns och ungas utveckling och delaktighet i samhällsutvecklingen. Intresset för dans i skolan ökar i hela landet. Många danslärare utvecklar danspedagogiken i skolor och förskolor runt om i landet men det är inte tillräckligt när efterfrågan på danskompetens är mycket stor. Nu måste vi också stärka skol- och förskolepersonalens möjligheter att arbeta mer med dans i skolan och förskolan.  

Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Institutet Dans i skolan samverkar och lyfter fram dansens betydelse i förskola och skola och har bl.a. under läsåret 2022–2023 producerat filmer som sprids i landets kommuner. Se filmerna på Skolverkets webbplats och på www.dansiskolan.se.  

Nu bjuder vi in till den åttonde nationella Dans i skolan-biennalen ” Vi dansar framtiden! ” som arrangeras i Piteå den 10–11 oktober och då tar vi det självklara danssteget för framtiden. Siktet är inställt på Dans i skolan för alla så att alla inkluderas och få chansen att utvecklas, lära och må bra med hjälp av dansen som konstform.  

Det är viktigt att nå nya grupper som tidigare inte mött dansen som uttrycksform i sina vardagsmiljöer och vi presenterar strategier och metoder. Konkreta exempel lyfts fram från dans i skolan-verksamheter i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, kulturskolor och högskolor. Intresset för Dans i förskolan ökar och det är också ett prioriterat område som Biennalen kommer synliggöra. 

Dans i skolan-biennalen är en mötesplats för barn, ungdomar, förskolepersonal, skolpersonal, danslärare, rektorer, danskonstnärer, forskare, kulturskapare och beslutsfattare. Under Dans i skolan-biennalen inspireras och utmanas vi genom konkreta exempel, upplevelser, beprövade erfarenheter, metoder och strategier i workshops, seminarier och föreställningar. 

Varmt välkommen! 

Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan

Filmer om dans i skolan och dans i förskolan

Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med Institutet Dans i skolan producerat filmer som presenterar dansen som uttrycksform i i skolan och förskolan.